İyileştirme Dönemi Çalışmaları

NAKİT DESTEK YARDIMLARI

Kızılay nakdi destek programları ile bölgede yaraları sarıyor.

Kızılay oluşturduğu projeler aracılığı ve donörler sayesinde akut dönem ve iyileştirme dönemi dahil 2.2 Milyar TL’lik nakit yardımda bulundu.

Tek Seferlik Kışlık Nakit Yardım Desteği: Deprem bölgesinde en kırılgan durumdaki hedef gruba yönelik Tek Seferlik Kışlık Nakit Destek Projemiz kapsamında 37.511 hane için 150.044.000,00 TL ödeme gerçekleştirildi.

Eğitim ve Harç Desteği Programları: Deprem sonucunda birçok insan sevdiklerini kaybetmiştir. Bu durumda en savunmasız olan gruplardan içerisinde çocuklar da yer almaktadır. Anne-baba veya her ikisini de kaybetmiş yetim ve öksüz çocukların eğitim hayatlarının sekteye uğramasını engellemek amacıyla Kurumumuz “Eğitim ve Harç Desteği” projesini hayata geçirmiştir. Proje kapsamında depremden etkilenen afetzede yetim ve öksüz çocukların tespit edilerek okullar açılmadan eğitim ve harçlık desteği verilmesi hedeflenmektedir. Şu ana kadar 2648 haneye toplamda 12.663.500 TL nakit yardımda bulunulmuştur.