İyileştirme Dönemi Çalışmaları

KORUMA NAKİT DESTEĞİ

Deprem sonrası oluşan ekonomik sıkıntılar beraberinde pek çok koruma riskini de artırmakta, hizmetlere erişimi kısıtlamakta ve kişilerin olumsuz baş etme yöntemlerine başvurmalarına neden olmaktadır. Bu kapsamda ekonomik sorunlar nedeniyle ortaya çıkan koruma risklerini (çocuk işçiliği, çocuk yaşta evlilik, hizmetlere erişememe vb.) azaltmak ya da ortadan kaldırmak ve kişilerin hizmetlere erişmesini sağlamak için kişilere nakit desteği projesi başlatılmıştır. Bu kapsamda 1.185 kişiye toplamda 10.086.000 TL yardım sağlanmıştır.