İyileştirme Dönemi Çalışmaları

ÇİFTÇİ DESTEK PROGRAMLARI

Sekteye uğrayan tarım ve hayvancılık faaliyetlerine devam etmeleri ve çiftçilerin sosyoekonomik açıdan güçlendirilmesi için çiftçi nakit destek programları başlatıldı. Böylelikle, en çok etkilenen altı ilde ikamet eden ve üretim araçları zarar görmüş çiftçilere nakdi yardım sağlanması amaçlandı. Çiftçilerin geçim kaynaklarını geri kazanmaları ve toparlanmaları hedeflendi. Destek kapsamında tohum, gübre, yem, ilaç ve tarımsal ekipman alımları yer aldı. Bölge için hayati öneme sahip bu destek, tarım sektörünü canlandırmak ve depremlerin geniş ekonomik etkilerini hafifletmek için hayata geçirildi. Şu ana kadar 860 çiftçiye toplamda 22.980.000 TL nakit destek bulunuldu. 2024 yılında da projelere devam edilmesi planlanmaktadır.