İyileştirme Dönemi Çalışmaları

ESNAF DESTEK PROGRAMLARI

Deprem nedeniyle iş yeri zarar görmüş küçük esnafa verilecek nakdi yardım desteğiyle iş yerlerinin yeniden faaliyete geçirilebilmesi ve sosyoekonomik açıdan güçlendirilmesi için küçük ölçekli işletme destek programları hayata geçirildi. Proje kapsamında işletmesinde kullanabileceği ekipman ve malzemeleri tedarik edebilmesi, esnaflarının ekonomik hayata yeniden dâhil olmalarının sağlanması ve yerel ekonomiye katkılarının yeniden tesis edilmesi hedeflendi. Şu ana kadar 600 esnafa toplamda 24.786.000 TL nakit destekte bulunuldu. 2024 yılında da projelere devam edilmesi planlanmaktadır.