İyileştirme Dönemi Çalışmaları

TOPLUMSAL HİZMET MERKEZLERİ

Kızılay, depremden en çok etkilenen Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Osmaniye olmak üzere 6 ilde Toplumsal Hizmet Merkezleri kuruyor. Bu merkezlerde afetzedelere Sosyoekonomik Güçlendirme Programı destekleri, psikososyal destek faaliyetleri, Koruma hizmetleri ve benzeri afet sonrası iyileştirme faaliyetleri yürütülüyor.

Açılan Adıyaman Toplumsal Hizmet Merkezi, Kahramanmaraş merkezli afetten etkilenen vatandaşlara Psikososyal ve Sosyoekonomik Güçlendirme Programlarıyla hizmet verecek. Toplamda 6 ilde de faaliyete geçecek Toplumsal Hizmet Merkezleri, afetten etkilenen bireylerin yaşamış oldukları kötü deneyimler sonucu ortaya çıkan psikolojik olumsuzlukları azaltmak amacıyla bireysel psikolojik görüşmeler, grup terapileri ve eğitimleri, psikolojik ilk yardım eğitimleri, refakat edeni olmayan çocuklara yönelik psikolojik destek verilecek.