İyileştirme Dönemi Çalışmaları

İYİLEŞTİRME DÖNEMİ HALK SAĞLIĞI

İyileştirme faaliyetleri kapsamında gönüllülere sağlık eğitimi verilerek, onların saha ve hane ziyaretleri yoluyla toplumun sağlık bilincini artırması hedefleniyor. Ana temalar arasında Anne, Yeni Doğan ve Çocuk Sağlığı, İlk Yardım, Bulaşıcı Hastalıklar, Kronik Hastalıklar ve Hijyen bulunmaktadır. Bu programın çıktıları olarak, sağlık okuryazarlığının artması, sağlığın genel olarak geliştirilmesi, bireysel ve toplumsal kapasite geliştirme ve toplumun güçlendirilmesi öngörülüyor. Bu yaklaşım, bireylerin ve toplulukların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmayı ve sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.