Kurumsal

DUYURU

TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ GENEL MERKEZİ’NDEN SİLOPİ ŞUBESİNİN SAYGIDEĞER ÜYELERİNE DUYURULUR
 
 
 02.02.2024
 
            Genel Merkez Yönetim Kurulumuzun 25.01.2024 tarih ve 1 sayılı kararı gereği Şırnak/Silopi Şubesi kapatılmıştır.
 
            Tüzüğümüzün 21/2.maddesi: “Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile kapatılan şubelerde bulunan üyelerin üyelikleri askıya alınır ve kapatılma kararı Genel Merkez tarafından ilanen duyurulur. Genel Merkez, ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde nakil başvurusunda bulunan üyenin üyeliğini uygun göreceği yakın bir şubeye nakleder.”
 
            Yine Tüzüğümüzün 24/6.maddesi: “Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile kapatılan şubelerde, kapatılma kararının ilanından itibaren bir ay içerisinde Genel Merkeze nakil başvurusunda bulunmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer.”
 
hükümleri gereği, 02.03.2024 tarihine kadar, üyeliğinizin en yakın şubeye nakledilmesi için genel merkezimize dilekçe ile müracaatı gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde nakil başvurusunda bulunmayan üyelerimizle ilgili tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacaktır.
           
            Gereği için bilgilerinize sunar, Kızılaycılık faaliyetlerinde değerli katkılarınızın devamını dileriz.


PAYLAŞ: