1-7 MART- DEPREM HAFTASI

Deprem Haftası’nda dünyanın en etkin deprem kuşaklarından birinin üzerinde bulunan ülkemizde vatandaşlarımızın depreme karşı hazırlıklı olmasının sağlanması,  depremden korunma yollarının anlatılması ve toplumda afete hazırlık bilincinin yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.
 
Türk Kızılayı tarafından olası afet zararlarını azaltmak için Kızılay şubeleri aracılığıyla yerelde kurumlar arası işbirliğinin geliştirilmesinin sağlanması, toplum liderleri aracılığıyla toplumda afetlere karşı hazırlıklı olma ve sosyal sorumluluk bilincini oluşturması için “toplum liderlerini teşkilatlandırma projesi afet zararlarının azaltılma programı” hayata geçirilmiştir.
 
Ayrıca  “Kızılay” ile de özellikle ilköğretim öğrencilerinin ve öğretmenlerin afet öncesi sırası ve sonrasında yapılması gerekenler konusunda çalışmalar yürütülmektedir. Güvenli yaşam için edinilmesi gereken temel bilgiler, korunma yöntemleri, afetler ve Kızılay’ın hizmetleri konusunda farkındalık yaratılmakta ve bilinçlendirme çalışmaları kapsamında “güvenli yaşamı öğreniyorum” kitapları dağıtılmaktadır.
PAYLAŞ: