Haber Arşivi

5 / 0
15/01/2014

Yol Güvenliği Projesi’ne Destek Artıyor

Trafik kazalarında emniyet kemerinin kullanılmamasından kaynaklanan ölümleri ve yaralanmaları en aza indirmek için kamuoyu bilinci oluşturmayı ve karar alıcıları harekete geçirmeyi amaçlayan “Yol Güvenliği Savunuculuk Projesi”ne imza atan Türk Kızılayı, projede gelinen aşamayı tüm tarafların bir araya geldiği bir toplantıda değerlendirdi.
 
Türk Kızılayı’nın ev sahipliğinde Ankara Rixos Otelde gerçekleştirilen toplantıya Türk Kızılayı Genel Başkanı Ahmet Lütfi Akar, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Mehmet Ersoy ve Üye Milletvekilleri, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çankal, Trafik Planlama ve Destek Dairesi Başkanı Yılmaz Baştuğ, Trafik Uygulama ve Denetleme Dairesi Başkanı Hamza Altıntaş, Dünya Sağlık Örgütü Koordinatörü Prof. Dr. Serap Şener, Türk Kızılayı Genel Başkan Yardımcısı Nihat Adıgüzel, Genel Sekreter Av. Ulviye Turgut, Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Akar, Yönetim Kurulu Üyeleri İsmail Hakkı Turunç, Prof. Dr. Gülsüm Özet, Gülay Arslan ve Tuncay Kopuz katıldı.
 
“Binlerce Yaşamı Birlikte Kurtaralım”
 
Milletvekillerine “Gelin, ülkemiz yollarında risk altındaki binlerce yaşamı birlikte kurtaralım” diye seslenen Genel Başkan Ahmet Lütfi Akar, 2013 yılında başlayan ve Türk Kızılayı’nın ana aktör olarak yer aldığı projenin Türkiye genelinde tanıtılması için büyük mücadele verildiğini belirterek, toplantıya katılan Milletvekillerinden taleplerini şöyle sıraladı:
 
“Bir halk sağlığı sorunu ve insani kriz olarak nitelendirdiğimiz trafik kazaları ile mücadele etmek için 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda emniyet kemeri ile ilgili yapılan taslak değişikliklerin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gelmesine müteakip İçişleri Komisyonu’nun öncelikli gündem maddesi olarak ele alınmasını istiyoruz. 78. maddede yapılacak değişikliğin ‘ön ve arka koltukta oturan yolcuların emniyet kemeri kullanması zorunludur’ ifadesine yer verecek şekilde düzenlenmesi, TBMM’de tasarının görüşüleceği başta İçişleri Komisyonu olmak üzere ilgili komisyon toplantılarına Türk Kızılayı’nın davet edilmesini, Meclis Genel Kurulu’nda gündem dışı söz alarak emniyet kemerinin önemi ve yasa değişikliğine olan ihtiyacı gündeme getirmenizi talep ediyorum”
 
“Kazalardaki Ölüm Oranı Azaldı”
 
Trafik kazalarını ve kazalara bağlı ölüm oranlarını azaltma sorumluluğunun sadece Emniyet teşkilatında değil, Türk Kızılayı ve benzeri kuruluşların da sorumluluğunda olduğunu belirten Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Uygulama ve Denetleme Dairesi Başkanı Hamza Altıntaş ise, ülkemizde yol güvenliğine ilişkin durumu özetleyerek, örnek projelerin yaygınlaştırılması ile ülkemiz yollarında yüzlerce insanın hayatının kurtulduğunu, yaralanmaların azaldığını söyledi.”.
 
Dünya Sağlık Örgütü Koordinatörü Prof. Dr. Serap Şener ise, trafik kazalarına bağlı ölümlerin sadece Türkiye’de değil, gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkelerde büyük bir sorun olduğunu belirterek, projenin hayati önemine dikkat çekti.
 
Türk Kızılayı’na Teşekkür
 
“Afetlerin en büyüklerinden bile çok daha büyük öneme sahip böyle bir konuda yapılan düzenlemeler Meclisimize geldiğinde, gerek komisyonumuzda, gerekse grup başkan vekillerimizin de destek ve katkılarıyla Meclisimizde gereken değeri hak ettiği şekilde verilecektir” diyen TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Mehmet Ersoy ise, Türk Kızılayı’nın böyle hayati bir konuya destek vermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ersoy, “Dünyanın her neresinde bir mazlum varsa orada Türk bayrağını Türk Kızılayı’nın dalgalandırdığını görmek bizleri mutlu ediyor. O nedenle Türk Kızılayı camiasına bir kez daha teşekkür ediyorum” diyerek, tüm Milletvekillerinden Türk Kızılayı’nın çalışmalarına destek olmasını talep etti.
  • Resim : 1
  • Resim : 2
  • Resim : 3
  • Resim : 4
  • Resim : 5
  • Resim : 6
  • Resim : 7
  • Resim : 8
 
 
 
 

Türk Kızılayı kamu yararına çalışan bir kurum olup izin almaksızın yardım toplama hakkına sahiptir.

Firmalar, Gıda Bankacılığı Esaslarına göre çalışan Türk Kızılayı'na yaptıkları gıda, temizlik, giyecek, yakacak, bağışlarını gider kaydedip vergi muafiyetinden yararlanabilir.

BÜLTEN ABONELİĞİ