Türk Kızılayı ve Sivil Toplum Kuruluşları’ndan Ortak Çağrı: “Güçlü Yasa Yaşama Bağlar”

06/10/2015 Paylaş:   

Trafik kazalarında emniyet kemerinin kullanılmamasından kaynaklanan ölümleri ve yaralanmaları en aza indirmek için kamuoyu bilinci oluşturmayı ve karar alıcıları emniyet kemeri yasa değişikliği için harekete geçirmeyi amaçlayan “Yol Güvenliği Savunuculuk Projesi”nde Türk Kızılayı, projeye dikkat çekmek için sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek “Eylem Çağrısı” yaptı.

Her yıl ölümlü binlerce trafik kazasının meydana geldiği ülkemizde, can kayıplarının önüne geçmek ve en aza indirmek için mücadele verenlerden biri olan Türk Kızılayı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun yürürlükteki 78. Maddesinin değiştirilmesi için “Güçlü Yasa Yaşama Bağlar” projesine tüm hızıyla devam ediyor.

Proje kapsamında yasanın güçlendirilmesi için kamuoyu oluşturmaya çalışan Türk Kızılayı İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği, Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Araştırma Derneği, Suat Ayöz Trafik Mağdurları Derneği, Türk Tabipleri Birliği ve Sürüş Akademisi’nin yöneticileriyle bir araya geldi. Basın toplantısına Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Hitay Güner, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Başkan Yardımcısı Semra Çetinkaya,    Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Araştırma Derneği Başkanı İhsan Memiş,   Suat Ayöz Trafik Mağdurları Derneği Başkanı Yeşim Ayöz, Türk Kızılayı Genel Sekreteri Ayşegül Genç,  Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Üyesi Dr. Hüseyin Demirdizen,   Türk Sürüş Akademisi Başkanı Selçuk Dedeoğlu katıldı.

Ramazan ve Kurban Bayramında Acı Bilanço: 208 Ölü 1239 Yaralı

Türk Kızılayı Genel Sekreteri Av. Ayşegül Genç, açıklamaya başlamadan önce emniyet kemeri taktı. Genel Sekreter Av. Genç açıklamasında Türk Kızılayı’nın misyonu gereği gerek insan kaynaklı gerekse doğal tüm afetlerle mücadele ettiğini hatırlatarak “İnsan eliyle oluşturulan bir afet olarak değerlendirdiğimiz trafik kazaları, ne yazık ki ülkemizde doğal afetlerden daha fazla sayıda can kaybına ve yaralanmalara yol açmaktadır. Ülkemizde trafik kazalarının maddi ve manevi sonuçlarının ürkütücü boyutlara ulaştığını görüyoruz. Her yıl 10.000’e yakın vatandaşımız trafik kazalarında kaza anında hayatını kaybederken,  250.000’i ki, bunların 39.000’i çocuk yaralanmaktadır” dedi.

Türk Kızılayı ile sivil toplum örgütlerinin ortaklaşa imza attığı eylem çağrısında şunlar yer aldı:
Geçtiğimiz Kurban Bayramında 134 hayatını kaybetmiş, 816 kişi yaralanmıştır. 2015 yılı Ramazan ve Kurban Bayramlarındaki trafik kazalarının bilançosu 208 ölü ve 1239 yaralıdır. Trafik kazaları ile mücadele eden dernekler ile Türk Kızılayı öncülüğünde bir araya gelerek emniyet kemeri yasa değişikliği için karar alıcılara çağrı yapmak üzere burada toplandık.

Trafik sorunu yalnızca tek bir kurum tarafından çözülebilecek bir sorun değildir. Özel sektöre, üniversitelere, sivil toplum kuruluşlarına, devlet kurumları ve medyaya bu sorunun çözümünde sorumluluk düşmektedir. Bizler yol güvenliği ile ilgilenen kuruluşlar olarak, insanların trafik kazalarında hayatlarını kaybetmelerinin, yaşam boyu süren sakatlıklara maruz kalmalarının kabul edilemez olduğuna inanıyoruz. Emniyet kemeri kullanımı başta olmak üzere, diğer karayolu güvenliği tedbirleri dahil tüm tedbirlerin ülkemizde etkin bir şekilde hayata geçirilmesini herkes için bir hak ve yükümlülük olarak görüyoruz.
Sivil toplum kuruluşları olarak altına imza attığımız eylem çağrısı ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun emniyet kemeri ile ilgili 78. maddesinin dünya sağlık örgütü standartlarına uygun olarak değiştirilmesini 25. yasama dönemi milletvekillerimizden talep ediyoruz. Söz konusu Eylem Çağrısı metnini seçimden sonra Türk Kızılayı aracılığı ile tüm milletvekillerimize ulaştıracağız.

Hali hazırdaki 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 78.maddesinde;

  • Emniyet kemeri ve çocuk koltuğu kullanımı açıkça ifade edilmemektedir.
  • Emniyet kemeri kullanımı hususunda belirli araçlar muaf tutulmuştur. Tüm koltuklarında emniyet kemeri bulunmayan eski üretim araçlar yol güvenliği için büyük risk taşımaktadır. Söz konusu araçların emniyet kemeri temin etmesi ya da trafikten çekilmesi gibi hususlar gündeme alınmalıdır.
  • Emniyet kemeri kullanmayan sürücü ve yolculara ön ve arka koltuk ayrımı olmaksızın getirilen 88,00-TL para cezası ve 15 ceza puanı caydırıcı değildir. Yol güvenliği sorununu çözmüş olan ülke örneklerine bakıldığında caydırıcı para cezalarının yanında yüksek ceza puanları, kural ihlali yapanlar için uzaktan eğitim gibi yaptırımların etkili olduğu görülmektedir.
  • Çocuk koltuğu kullanmayarak çocuğunun hayatını tehlikeye atan sürücülere yönelik caydırıcı cezalar bulunmamaktadır. 
  • Yasada geçen “koruyucu tertibat kullanımı” yerine emniyet kemeri ve çocuk koltuğu kullanımı açıkça ifade edilmelidir.
  • Son yıllarda üretilen araçlarda bulunan emniyet kemeri ikaz sinyallerini durdurmak amacıyla değişik yöntemler ve çeşitli aparatlar kullanılmakta, bu aparatlar ölüm saçmaktadır. Söz konusu aparatları kullanan ya da emniyet kemerini uygun şekilde kullanmayan sürücü ve yolculara caydırıcı cezalar getirilmelidir.
Emniyet kemeri takmak, trafik kazalarında meydana gelebilecek ölüm ve yaralanma riskini %50 oranında azaltmaktadır. Ancak ülkemizde emniyet kemeri takma oranı 2014 yılı verilerine göre şehir içinde %32 şehirlerarası yollarda ise %70’tir.

Basın açıklamasına katılan sivil toplum örgütleri temsilcileri, Türk Kızılayı’na gösterdiği duyarlılık ve öncülükten dolayı teşekkür etti. Basın açıklamasının ardından sivil toplum temsilcilerinin imza attığı metin, 25. Yasama döneminde TBMM’ne ve milletvekillerine ulaştırılacak.