GÖÇ, MÜLTECİLİK VE İNSANİ YARDIM OKUMA GRUBUNA DAVET

16/03/2018 Paylaş:   

Dünyada yaşanan insani krizler ve göç akımları dikkate alındığında insani yardım, göç ve mültecilik konularının sosyal ve beşeri bilimler araştırmalarının gündeminde önemli bir yer tuttuğu ve bu önemini devam ettireceği görülmektedir. Ulusal ve uluslararası yayınlarda ekonomi, güvenlik, eğitim, sağlık, gıda gibi tematik konulara dayanan teorik ve alan araştırmasına dayalı çalışmalar bu konulardaki akademik tartışmalara zemin oluşturmaktadır. Bu tartışmaların Türkiye’de akademik çalışma yapan farklı disiplinlerden araştırmacılarca da incelenmesi, değerlendirilmesi, eleştirilmesi ve yorumlanması Türkiye’deki insani yardım ve göç konusundaki akademik çalışmalarının kalitesinin artmasına katkı sağlayacaktır.

Bu tespitten hareketle Türk Kızılayı bünyesinde; göç, mültecilik ve insani yardım literatürüne ilgi duyan, bu konuda lisansüstü düzeyde çalışma yapan, düzenli okuma yapma ve toplantılara katılım sağlama hassasiyetine sahip araştırmacıların katılımıyla bir okuma grubu oluşturulmaktadır. Okuma grubunun temel amaçları şunlardır:

• Katılımcıların göç, mültecilik ve insani yardımlar konusunda alan yazınında önemli etkisi olan eserlere hakim olmasını sağlamak,
• Göç, mültecilik ve insani yardım politikalarını disiplinler arası bakış açısıyla tartışmaya açmak,
• Göç, mültecilik ve insani yardım politikaları hakkında çalışmalar yürüten araştırmacılar arasında etkileşimi artırmak,
• Türkiye’de göç ve insani yardım alanında akademik çalışma yapanları, bu konularda tecrübeli uzman ve yöneticilerle bir araya getirmek.

Notlar:

• Katılımcıların ilgili okumaları yaparak toplantılara gelmesi beklenmektedir.
• Katılımcıların İngilizce makale okuyacak düzeyde yabancı dil bilgisi olması beklenmektedir.
• Okuma grubuna yüksek lisans ve doktora öğrencileri katılabilir.
• Toplantılar 4 Nisan 2018’de başlayacak ve Çarşamba günleri saat 18.00 - 20.00 arasında olacaktır.
• Toplamda üç kere ve iki hafta üst üste toplantılara gelmeyenler okuma grubuna devam etme hakkını kaybedeceklerdir.
• Toplantılar Ankara'da Kızılay Genel Merkezinde, 4 Nisan 2018’de başlayacak ve Çarşamba günleri saat 18.00 - 20.00 arasında olacaktır.

Okuma grubuna katılmak isteyenlerin özgeçmişlerini 28 Mart 2018 tarihine kadar okumagrubu@kizilay.org.tr adresine göndermeleri yeterlidir.