Kızılay’dan Göç, Mültecilik ve İnsani Yardımlar Yaz Okulu

27/06/2018 Paylaş:   

Son yılların en önemli gündemlerinden biri olan uluslararası göçler, toplumların ekonomik, kültürel, siyasal yapıları ve bireylerin hayatları, tercihleri üzerinde önemli etkileri olan çok boyutlu, çok aktörlü bir süreçtir. Bu süreçlerin anlaşılması ve anlamlandırılması için farklı disiplinlerce, çeşitli analiz yöntemleri ile akademik çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

Türk Kızılayı tarafından düzenlenen “Göç, Mültecilik ve İnsani Yardımlar Yaz Okulu” ile katılımcıların bu farklı çalışmalar hakkında fikir sahibi olması, göç konusuna sahadaki gerçekliklerden hareketle ve bilimsel ilkelere dayalı olarak gerçekleştirilen çalışmalara vakıf olması hedeflenmektedir. Ayrıca uluslararası göç konusunda akademik çalışma veya mesleki kariyer düşüncesi olan üniversite öğrencilerinin de konu hakkındaki farkındalığının yükseltilmesi hedeflenmektedir.

Uluslararası göç konusuna ilgi duyan öğrencileri akademisyenler ve sivil toplum kuruluşu yöneticileri ile buluşturacak olan yaz okulu uluslararası göç konusunda çalışanlar arasında işbirliklerinin geliştirilmesine de imkân sağlayacaktır.

“Göç, Mültecilik ve İnsani Yardımlar Yaz Okulu” başvuruları sona ermiştir. Başvuru sahiplerine yaz okuluna katılmaya hak kazanma durumları e-mail ile bildirilmiştir. Sorularınızı okumagrubu@kizilay.org.tr adresi üzerinden iletebilirsiniz.

Konular

• Türkiye’nin Göç Tarihi
• Uluslararası Göç Yönetiminde Güncel Gelişmeler
• Göç Yönetiminde Uluslararası Kurumların Rolü
• Uluslararası Göçlerin Ekonomi Politiği
• Türkiye’nin Göç Yönetim Tarihi
• Avrupa Birliği Sürecinde Göç Konusu
• Entegrasyon Birlikte Yaşama, Uyum
• Göç Yönetiminde ve İnsani Yardım Çalışmalarında Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü
• Türkiye’de İnsani Yardım Çalışmaları
 
Önemli Hususlar

• Yaz okulu başvuruları 15 Temmuz 2018 tarihine kadar bu link üzerinden yapılacaktır.
• Yaz okulu lisans ve lisansüstü öğrencilerin katılımına açıktır.
• Yaz okulu seminerleri 23-27 Temmuz arasında, her gün, saat 10.00-15.00 arasında gerçekleştirilecektir.
• Yaz okulu seminerleri Kızılay Genel Merkez Konferans Salonunda, gerçekleştirilecektir. Adres: Türk Kızılayı Genel Merkezi, Ataç-1 Sokak No: 32 Yenişehir/Çankaya/ANKARA.
• Yaz okulu katılımcılarından ücret talep edilmemektedir ve katılımcılara sertifika verilecektir.
• Yaz okulu katılımcıları için ulaşım ve konaklama desteği bulunmamaktadır.
• Yaz okuluna katılmaya hak kazananların listesi 17 Temmuz günü e-mail ile duyurulacaktır.
• Yaz okuluna dair sorularınızı okumagrubu@kizilay.org.tr adresi üzerinden iletebilirsiniz.