Kınık, “Uluslararası STK’lar birlikte daha aktif hareket etmeli”

02/10/2018 Paylaş:   

İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkelerin insani yardım konusunda dayanışma ve işbirliklerini pekiştirmeyi hedefleyen çalıştaya katılan Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, “Uluslararası sivil toplum kuruluşları birlikte daha aktif hareket etmeli.” dedi.
 
Türk Kızılay, SESRIC, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İslam Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası Fonu (ISFD) ve Islamic Relief Worldwide kuruluşunun ortaklığında "İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkelerinde İnsani Yardım Sorumluluğunu Artırma Çalıştayı" düzenlendi. İnsani yardım konularının ele alındığı çalıştaya Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ile Genel Başkan Yardımcısı Dr. Naci Yorulmaz’ın yanı sıra SESRIC Genel Direktörü Büyükelçi Musa Kulaklıkaya ve İslam Kalkınma Bankası Dayanışma Fonu Başkanı Dr. Waleed Alwaheeb katıldı. Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan ise “Sivil Toplum Kuruluşlarının Krizlerde Önemi ve Toplumsal Direncin Geliştirilmesi” başlıklı oturumda panelist olarak yer aldı.
 
“Hızlı bir şekilde insani müdahaleyi gerçekleştirmek gerek”
 
İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülke olan Türkiye’nin 2017 yılında sadece Yemen ve Sudan’a 30 bin ton insani yardımda bulunduğunu dile getiren Dr. Kınık, “Uluslararası sivil toplum kuruluşları birlikte daha aktif hareket etmeli. Hızlı bir şekilde insani müdahaleyi gerçekleştirmek gerek. Türkiye dünyadaki en cömert ülkeler arasında yer alıyor. 2017 yılında 8,1 milyar dolarlık yardım yaptık Türkiye olarak.” dedi.
 
Türkiye’nin mülteci ağırlamada dünyadaki en cömert ülke olduğunun altını çizen Dr. Kınık, “Her dakika 20 mülteci dünyadaki toplam mülteci sayısına eklenmekte. Bu toplantıda yerlerinden edilmek zorunda kalan insanlara destek anlamında somut kararlar alınması hedeflenmektedir. Kızılay olarak her zaman bu toplantının hedefleri doğrultusunda hareket edeceğiz" açıklamasında bulundu.
 
“Yatırımlar insani krizlere direnç oluşturmaya yetecek en büyük faktördür”
 
Göçe zorlanmış nüfusların ve insani yardıma ihtiyaç duyan toplulukların yüzde 71’inin İİT ülkelerinde yaşadığı bilgisini veren SESRIC Genel Direktörü Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, “Tekno-ekonomik, eğitim ve araştırma konularında yapılacak yatırımlar ülkelerdeki insani krizlere, çatışmalara, doğal afetlere direnç oluşturmaya yetecek en büyük faktördür. Bu konular hakkında somut kararların alınacağı bu toplantı o yüzden büyük önem arz etmektedir.” şeklinde konuştu.
 
“Sosyal uyumun dayanıklılık oluşturmada ciddi rolü olduğu inancındayız”

“Sivil Toplum Kuruluşlarının Krizlerde Önemi ve Toplumsal Direncin Geliştirilmesi” başlıklı oturumda Türk Kızılay’ın, toplumsal yardımlaşmayı geliştirmek ve zarar görebilirliği azaltmak konularında proaktif bir kurum olma görevini üstlendiğini belirten Genel Müdür Dr. İbrahim Altan, “İnsani yardımdan kalkınmaya geçişi kademeli olarak sağlayacak ve amacı farklı olan faaliyetler arasında köprü kuracak bir anlayışı benimsemek önemlidir. Sosyal uyumun dayanıklılık oluşturmada ciddi rolü olduğu inancındayız; çünkü uyum kapasitesi, bölgelerin hem küçük ve hem de anlık ve şiddetli değişimlere hazırlıklı ve donanımlı olmasıdır. Belirsizliklerin git gide artmakta olduğu bu yüzyılda dayanım mekanizmalarının kuvvetli ve dirençli bir toplumun oluşturulması can ve mal kaybını önleyecek,  krizlere yapılan müdahalelerin finansal ve yönetimsel maliyetlerini azaltacaktır.” dedi.