Kızılay Talks: Daha İnsani Bir Gelecek İçin

05/12/2018 Paylaş:   

İnsanlığa 'Hilal'i armağan eden ve dünyanın ilk Kızılay'ı olan Türk Kızılay, 150'nci yılını, ulusal ve uluslararası bir dizi etkinlikle kutluyor. Bu etkinlik dizisinin en önemli halkalarından birini Kızılay TALKS Konferansı oluşturuyor.

6 Aralık 2018 Perşembe günü, Swissotel İstanbul'da gerçekleştirilecek konferansta daha insani bir gelecek için toplumumuzda “İnsani Yardım” konusunda farkındalık artırılacak.

Küresel ölçekteki insani yardım organizasyonlarından profesyoneller, kuruluş yöneticileri, farklı sektörlerden iş insanları ve akademisyenlerin katılacağı Kızılay Talks Konferansı, insani yardımın geleceğine ışık tutacak.

Detaylı bilgi için:

http://www.kizilaytalks.com

Program:

06/12/2018
Swissotel The Bosphorus Istanbul

_____________________________

08.30-09.30                Kayıt & Kahvaltı

09.30-09.35                Açılış Konuşması

Dr. Kerem Kınık, Türk Kızılay Genel Başkanı & IFRC Başkan Yardımcısı

09.35-09.55                Konuk konuşmacı: İnsani yardım ekosistemini anlamak

Konuşmacı:

Nicholas Hawton, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Orta ve Yakın Doğu Diplomatik Danışmanı

“İnsani yardım ekosistemi, geleneksel aktörlerin yanı sıra, nispeten yeni hareketlerden de etkilenir. Geleneksel aktörler deyince öncelikle amacı insani yardım çalışmaları olan, kişi ve kuruluşlar anlaşılmalı. Bunlar, uluslararası insani yardımı yöneten ve yapılandıran kurumların şekillenmesinde rol oynayan ve son olarak, geleneksel insani prensiplere bağlı olan kişi ve kurumlardır. Yeni aktörler ise, geleneksel insani yardım sektörü etrafında faaliyet gösteren yapılardan oluşuyor. Bu aktörler, önem kazandıkça etki alanlarını da genişletiyorlar. Konuşmacı, programın bu bölümünde, insani yardım ekosisteminin faaliyet gösterdiği küresel ortamdaki değişim ve dönüşümün dinamiklerini anlatacak.”

09.55-10.25                1. Panel: İnsani yardım ekosisteminin temel kurumları

Moderatör:

Kamali Melbourne, TRT World Spikeri

Konuşmacılar:

Dr. Kerem Kınık, Türk Kızılay Genel Başkanı & IFRC Başkan Yardımcısı

Katy Attfield, ICRC, Operasyonlar ve Ortaklıklar İletişim ve Koordinasyon Bölümü Başkan Yardımcısı

Mette Petersen, IFRC, Türkiye Temsilcisi 

“İnsani yardımın en eski ve en büyük kuruluşları, temel eğitimi geliştirme, hastalıkların yayılmasını engelleme, temiz su ve sanitasyona erişimi artırma, ekonomik fırsatları genişletme, doğal kaynakları koruma, felaketlere karşı hazırlıklı olma, sağlık hizmetleri ve bakımı iyileştirme, toplumsal katılım ve insanlık barışını teşvik gibi birçok alanda etkinlik yürütürken küresel açlık, yoksulluk, adaletsizliğe karşı da büyük bir savaş veriyorlar. Konuşmacılar, bu bölümde insani yardıma gönül veren ve bu sektörün temel taşları konumundaki kurumların ağırlığını tartışacak.”       

10.25-10.40                Kızılay Diyalog: Uluslararası habercilikte insani perspektif - TRT World örneği

Moderatör:

Zia Ahmad Eshanzada, TRT World Citizen Kıdemli Kampanya Uzmanı

Konuşmacı:

Serdar Karagöz, TRT Uluslararası Haber Kanalları Genel Yayın Yönetmeni

10.40-11.10                2. Panel: İnsani yardım konuları

Moderatör:

Ayça Aydoğdu, TRT World Spikeri

Konuşmacılar:

Katharina Lumpp, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilcisi

Prof. Mukesh Kapila, CBE, Manchester Üniversitesi Global Sağlık ve İnsani İlişkiler Profesörü & Global Sağlık Ofisi İcra Direktörü

Chris Lockyear, Sınır Tanımayan Doktorlar Genel Sekreteri

“İnsani yardım dendiği zaman, insan yapısı ve doğal afetlere karşı insani amaçlarla sunulan maddi ya da lojistik yardımlar akla gelmekte. Temel amacı hayatları kurtarmak, acıları hafifletmek ve insanlık onurunu korumak olan insani yardımın değişik boyutları bulunmakta. Bu faaliyetler, kamplar kurmak, yiyecek ve diğer malzemeleri ulaştırmak, zarar görmüş altyapıları yeniden inşa etmek ve savunmasız toplulukların korunması için yetkililerle birlikte çalışmak gibi görünümlerde ortaya çıkabilmekte. Konuşmacılar, insani yardım konularını ve bu sektördeki son trendleri tartışacaklar.” 

11.10-11.40                Kahve arası

11.40-12.10                3. Panel: İnsani yardımların sürdürülebilir finansmanı

Moderatör:

Ayça Aydoğdu TRT World Spikeri

Konuşmacılar:

Dr. Abbas Gullet, Kenya Kızılhaç Genel Sekreteri

Alessandro Fedele, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu, Özel Sektör Birimi Küresel Başkanı

Thomas Hallier, Operasyonlar Bölümü, Türkiye’den Sorumlu Operasyon Koordinatörü, ICRC

“İnsan yapısı ve doğal afetlerin sayısı yıldan yıla artarken, yardıma ihtiyaç duyan insanların sayısı da buna paralel olarak sürekli bir artış içinde. İnsani yardım işindeki en büyük engellerden biri fon kaynaklarının tahmin edilemezliği. Değişik insani yardım konuları için değişik fon toplama metotları mevcut: Doğal afet yardımlarında bireylerin daha etkin olduğu gözlemlenirken, çatışmalar gibi insan yapısı kronik afetlerde kurumsal donörler öne çıkmakta. Konuşmacılar, insani yardım operasyonlarının sürdürülebilir şekilde nasıl daha iyi finanse edilebileceğini tartışacaklar.”

12.10-12.30                Kızılay Diyalog: İnsani yardım sektöründe dijital dönüşüm

Moderator:

İsra Sakipi

Speakers:

Heather Leson, IFRC, Data Okur-Yazarlığı Yöneticisi

“İnsanları bir füze saldırısı sonrası molozların arasından çıkarırken veya bir çadırda yaralıları tedavi ederken ya da tıbbi malzeme ve gıda yardımı taşıyan bir sonraki kamyonun savaş bölgesindeki askeri kontrol noktasından nasıl geçeceğinin endişesini taşırken, teknoloji ve dijitalleşmedeki son dönüşümler, insana, uzak bir evrene ait gerçeklermiş gibi gelebilir. Fakat bu uzun sürmeyecek bir durum. Teknoloji, insani yardım sektörünü çoktandır dönüştürmeye başladı bile. Peki, teknoloji gelecekte nasıl roller oynayacak? Teknolojinin afetlerle ilgili erken uyarı sistemlerine daha büyük katkı yapacağı öngörülebilir mi? İnsani yardım kuruluşları yardıma en fazla ihtiyacı olan gruplara ulaşmak için sosyal medyanın gücünden nasıl yararlanabilir? Konuşmacılar, dijital dönüşümün insani yardımları nasıl etkileyeceğini tartışacaklar.”

12.30-13.00                4. Panel: Değişen insani yardım mimarisi ve özel sektör katılımı

Moderatör:

İsra Sakipi

Konuşmacılar:

Şule Yücebıyık, Borusan Holding Kurumsal İletişim Direktörü

Gizem Keçeci, Siemens Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü

İnci Haseki, UNICEF Türkiye Milli Komitesi Genel Müdür Vekili

“İnsani yardım faaliyetlerine katılan ve kalkınma yardımlarında bulunan şirketlerin sayısı ve kapsamı her geçen gün artmakta. Fakat bu değişimin hızı yavaş ve yol üstünde pek çok engel mevcut. Özel sektör temsilcileri kendilerine banka ATM’si gibi değil de eşit taraflar gözüyle bakılırsa, üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını ifade etmekteler. Özel sektör, insani yardım alanında da sonuç odaklı iş planlarıyla çalışmak ve benzersiz yetenekleri ile ilişki ağlarının gücünden faydalanmak arzusunda. Konuşmacılar, insani yardımın değişen mimarisini ve en iyi örnekleriyle bu konudaki özel sektör katılımını irdeleyecekler.” 

13.00-13.05                Kapanış

Dr. Kerem Kınık, Türk Kızılay Genel Başkanı & IFRC Başkan Yardımcısı

13.05-14.35                Öğle yemeği