Kızılay’dan “Afetin Etkilerine Ortak Çözüm” Buluşması

07/12/2018 Paylaş:   

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) tarafıdan her yıl düzenli olarak bir ulusal dernek tarafından düzenlenen Afet ve Kriz Yönetimi Çalıştayı, bu yıl Türk Kızılay ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

İstanbul’da düzenlenen etkinliğe Ulusal Derneklerin afet ve uluslararası insani yardım operasyonlardan sorumlu yöneticileri katılım gösterdi. 3 gün süren etkinlikte Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) temsilcileri ile birlikte toplam 21 Ulusal Dernek temsilcisi tarafından devam eden Uluslararası İnsani Yardım Faaliyetlerinin değerlendirilmesi, bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde Federasyon, Kızılhaç Komitesi ve Ulusal Derneklerin rolü, hareket içerisinde koordinasyonun geliştirilmesi ve afet müdahale faaliyetlerinde kapasite geliştirme yöntemleri gibi konu başlıklarında karşılıklı fikir alışverişi gerçekleştirildi.

Türk Kızılay Genel Müdür Yardımcısı Alper Küçük’ün de katıldığı çalıştayda Kızılay’ın dünyada örnek teşkil etmiş olan göç odaklı çalışmaları ve nakit temelli yardımları hakkında da sunumlar yapıldı.

İleride afet yönetimi ve koordinasyonu konularında önemli olacağı düşünülen “Hareket bünyesinde Koordinasyonun ve İşbirliğinin Geliştirilmesi (SMCC)”, “Yeşil Müdahele” ve “Verimlilik, Etki, Yerelleştirme (EIL)” konularında da grup çalışmaları düzenlendi.