Kurumsal Haberler

Kızılay Akademi “İnsani Yardım Çalışmaları Yaz Okulu”

11/07/2019 PAYLAŞ:

Savaşlar, afetler, siyasal krizler ve bu bunların yol açtığı problemlerin giderilmesine yönelik olarak geliştirilen insani yardım çalışmaları toplumların ekonomik, kültürel, siyasal yapıları ve bireylerin hayatları, tercihleri üzerinde önemli etkileri olan çok boyutlu, çok aktörlü süreçlerdir. Bu süreçlerin anlaşılması ve anlamlandırılması için farklı disiplinlerce, çeşitli analiz yöntemleri ile akademik çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

Türk Kızılay tarafından düzenlenecek olan “İnsani Yardım Çalışmaları: Kavramlar, Kurumlar, Krizler” temalı Yaz Okulu ile katılımcıların bu farklı çalışmalar hakkında fikir sahibi olması, insani yardımlar konusuna sahadaki gerçekliklerden hareketle ve bilimsel ilkelere dayalı olarak gerçekleştirilen çalışmalara ve insani yarım alanında faaliyet gösteren kurumlara vakıf olması hedeflenmektedir. Ayrıca insani yardımlar konusunda akademik çalışma veya mesleki kariyer düşüncesi olan üniversite öğrencilerinin de konu hakkındaki farkındalığının yükseltilmesi hedeflenmektedir.

İnsani yardım çalışmaları konularına ilgi duyan öğrencilerin akademisyenler ve sivil toplum kuruluşu çalışanları ile buluşturacak olan yaz okulu; insani yardım alanında çalışanlar arasında işbirliklerinin geliştirilmesine de imkân sağlayacaktır.

Konular

 • İnsani Yardım Çalışmalarının Tarihi-Güncel Gelişmeler
 • Uluslararası Siyaset ve İnsani Yardımlar
 • İnsani Diplomasi
 • Uluslararası İnsancıl Hukuk
 • Türkiye’de İnsani Yardım Çalışmaları
 • İnsani Yardım Çalışmalarının Geleceği
 • İnsani Yardım Çalışmalarında Uluslararası Kuruluşların, Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü
 • Afet Yönetimi ve Risk Azaltma
 • İnsani Yardımda Sosyal Hizmetler
Başvuru İçin Tıklayınız
 
Notlar
 • Başvurular 20 Temmuz 2019 tarihine kadar bu link üzerinden yapılacaktır.
 • Yaz okulu programı, lisans ve lisansüstü öğrencilere açıktır.
 • Yaz okulu programı 29 Temmuz- 1 Ağustos 2019 tarihlerinde, her gün saat 09:30 -15:00 arasında, Ankara’da gerçekleştirilecektir.
 • Yaz okulu katılımcılarına katılım sertifikası verilecektir.
 • Türk Kızılay Yaz Okulu Programı ücretsiz olup katılımcılara konaklama ve ulaşım desteği sağlanmayacaktır.
 • Başvuru sahiplerinin katılım durumları 24 Temmuz 2019 günü e-posta aracılığıyla bildirilecektir.
 • Yaz okuluna dair her türlü sorunuz için iletişim kanalı olarak okumagrubu@kizilay.org.tr adresini kullanabilirsiniz.