Kurumsal Haberler

İnsani Yardım Çalışmaları Atölyesi

03/09/2019 PAYLAŞ:   

Dünyada yaşanan doğal-beşeri afetler, siyasal-ekonomik krizler dikkate alındığında insani yardım, mültecilik, afet konularının sosyal bilimler araştırmalarının gündeminde önemli bir yer tuttuğu ve bu öneminin devam ettireceği görülmektedir. Ulusal ve uluslararası yayınlarda ekonomi, güvenlik, eğitim, sağlık, gıda, haklar, hizmetlere erişim gibi konulara dayanan teorik ve alan araştırmasına dayalı çalışmalar bu konulardaki akademik tartışmalara zemin oluşturmaktadır.
Bu tartışmaların Türkiye’de akademik çalışma yapan farklı disiplinlerden araştırmacılarca da incelenmesi, değerlendirilmesi, eleştirilmesi ve yorumlanması Türkiye’deki insani yardım konulu akademik çalışmalarının nitelik ve nicelik olarak artmasına katkı sağlayacaktır. Ayrıca bu konuda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kurumlar ile araştırmacılar, akademisyenler arasında işbirliklerinin geliştirilmesi de üzerinde durulması gereken önemli bir konudur.
Bu tespitten hareketle Türk Kızılayı bünyesinde; göç, mültecilik, insani yardım, afet çalışmaları literatürüne ilgi duyan, bu konuda lisansüstü düzeyde çalışma yapan, düzenli okuma yapma ve toplantılara katılım sağlama hassasiyetine sahip araştırmacıların katılımıyla bir atölye grubu oluşturulmaktadır. Atölyenin temel amaçları şunlardır:

 • Katılımcıların göç, mültecilik, insani yardımlar, afet literatüründe önemli etkisi olan eserlere hâkim olmasını sağlamak,
 • Göç, mültecilik, afet, insani yardım politikalarını disiplinler arası bakış açısıyla tartışmaya açmak,
 • İnsani yardım politikaları hakkında çalışmalar yürüten araştırmacılar arasında etkileşimi artırmak,
 • Türkiye’de insani yardım alanında çalışma yürüten araştırmacılar ile bu konuda faaliyet gösteren kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının uzmanlarını bir araya getirmek
Başvuru için
Notlar:
 • Katılımcıların ilgili okumaları yaparak toplantılara gelmesi beklenmektedir.
 • Toplamda üç kere ve iki hafta üst üste toplantılara gelmeyenler okuma grubuna devam etme hakkını kaybedeceklerdir.
 • Katılımcıların İngilizce makale okuyacak düzeyde yabancı dil bilgisi olması beklenmektedir.
 • Atölye çalışmaları yüksek lisans ve doktora öğrencileri için tasarlanmıştır.
 • Toplantılar 1 Ekim- 24 Aralık 2019 tarihleri arasında, Salı günleri, saat 18.00 - 20.00 arasında, Ankara’da Kızılay Genel Merkezinde olacaktır.
 • Atölye çalışmalarına katılım için FORMU doldurunuz.
 • Atölye çalışmalarına başvurular 20 Eylül  2019’a kadar açık olacak ve başvuru sahiplerinin katılım durumları 25 Eylül 2019 tarihine kadar e-mail ile açıklanacaktır.
Atölye çalışmalarına dair her türlü sorunuz için iletişim kanalı olarak  kizilay.enstitu@kizilay.org.tr adresini kullanabilirsiniz.