Kurumsal Haberler

3. Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi Tamamlandı

12/10/2021 PAYLAŞ:   

Her geçen gün etkisini arttıran ve sel, yangın gibi birçok afetin başlıca sebebi olarak gösterilen iklim krizine dikkatleri çekmek amacıyla bu yıl Ankara’da üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi tamamlandı. Kızılay Genel Başkanı Kınık ve Genel Müdür Yardımcısı Özer de konuşmacı olarak kongreye katılanlar arasındaydı.
 
İklim krizi dünya çapında can ve mal kaybı noktasında insanlara ciddi bedeller ödetmeye devam ediyor. İklim değişikliğinin neden olduğu afetlerin boyutuna dikkat çekmek ve insanlarda bu konuda bir farkındalık oluşturmak için bu yıl Ankara’da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında düzenlenen 3. Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresinde Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık açılış konuşması yaptı.
 
“2030 stratejik planımızın iki temel alanından bir tanesi toplumsal dirençlilik”
 
Kınık, “Kızılay olarak afetlerde ve olağanüstü durumlarda yardım sağlamak, dayanışmayı geliştirmek, kırılganlığı azaltmak misyonu ile hareket ediyoruz. Dirençlilik en temel değerimiz. Bu kapsamda 10 yıllık yol haritamız olan 2030 stratejik planımızın iki temel alanından bir tanesi toplumsal dirençlilik. Bu başlık altında yoksulluk ve açlıkla mücadele etmek, göç mağduru insanlara destek olmak, sağlıklı yaşayan ve yaşlanan toplum için çalışmak, hayata tutundurmak, kan ürünleri temin etmek, toplumun afetlere karşı direncini arttırmak ve eğitime destek olmak gibi çalışmalar yürütüyoruz” dedi. Konuşmasında iki yılda bir yayınlanan Dünya Afet Raporuna dikkat çeken Kınık, “Son 10 yılda doğan tehlikelerin tetiklediği afetlerin %83’ü sel fırtına ve sıcak hava dalgaları gibi hava ve iklim bağlantılı şiddetli olaylardan kaynaklanmıştır. İklim ve afet bağlantılı olayların sayısı 1960’lardan beri artmaktadır. 1990’lardan bu yana ise %35 artış göstermiştir. İklim ve şiddet olaylarına atfedilen tüm afetlerin oranı da bu süre zarfında önemli ölçüde artmıştır. 2000’lerde bu tür afetlerin tüm afetler içerisindeki oranı %76 iken şu anda %83’ü geçmiştir. Bütünleşik afet durumu yaklaşımının iklim değişikliği konularıyla kurgulanması ve bu kapsamda iklim kaynaklı afetler içinde müdahale eden bir yönetim anlayışından ziyade risk olanaklı bir yönetim anlayışının kurumlar ve toplum nezdinde yaygınlaştırılması gerekiyor” şeklinde konuştu.
 
Kongre kapsamında gerçekleştirilen “İklim Değişikliği ve Dirençlilik: Kızılhaç ve Kızılay Deneyimleri” başlıklı panelde deneyimlerini aktaran Kızılay Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Özer ise iklim krizinin uzun vadede sebep olabileceği hasarın önüne geçmek için şimdiden önlem alınması gerektiğine vurgu yaptı.