Kurumsal Haberler

Kızılay Acil Sağlık Müdahale Birimine TEAMS 3.0 Eğitimi

05/08/2022 PAYLAŞ:   

Kızılay, ulusal ve uluslararası afetlere müdahale etmek için gerekli eğitimleri alan, teknik uzman gruplardan oluşan ve kısa sürede afet ve acil duruma yönelik müdahale ihtiyacı duyulan yerlerde konuşlandırılmaya hazır olan Acil Sağlık Müdahale Birimini  (Health-ERU) TEAMS 3.0 saha çalışması eğitimiyle güçlendiriyor.
 
Kızılay tarafından yürütülen Health-ERU (Acil Sağlık Müdahale Birimi), afet ve acil durumlarda, ulusal ve uluslararası müdahaleler gerçekleştirebilecek sahra sağlık üniteleri ile uluslararası Health-ERU sınıflandırması içinde yer almayı amaçlıyor ve bu süreçte gereken çeşitli akreditasyon çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kızılay Acil Sağlık Müdahale Birimi (Health-ERU), Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen Kızılay (Health ERU) TEAMS 3.0 saha çalışması eğitimi verildi. Kızılay İstanbul (Anadolu) Bölge Afet Yönetim Merkezi’nde düzenlenen eğitime Kızılay Genel Sekreteri Murat Ellialtı ile Genel Müdür Dr. İbrahim Altan da eşlik etti.
 
Kızılay Healt-ERU Uluslararası Alanda Acil Durumlara Müdahale Edebilecek
 
Kızılay Health-ERU (Acil Sağlık Müdahale Birimi), sağlık tesisisin olmadığı veya afet nedeniyle sağlık tesisleri zarar gören bölgelerde faaliyette bulunulması için tasarlandı. Triyaj, değerlendirme, ilk yardım, ağır travma ve travma dışı acil durumların stabilizasyonu ile sevk edilmesi, küçük travma ve travma dışı acil durumların yönetimi, halk sağlığı modülü yapıları ile sağlık hizmeti sunmak için tasarlandı.
 
TEAMS 3.0 eğitimi nedir?
 
Avrupa Birliği, Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları Birimi (ECHO) tarafından ‘Önleme ve Hazırlık’ programı kapsamında desteklenen TEAMS projesi; “Acil Sağlık Topluluklarının (EMC)” ve “Acil Sağlık Ekiplerinin (EMT)” afetlerde saha yapılanmasına yardımcı olmak amacıyla ekip çalışmasına odaklanan, yenilikçi, operasyonel bir eğitim paketi olarak geliştirilmiştir. TEAMS 2.0 projesi, EMC ve EMT'ler için eğiticilerin ve EMC/EMT kurumlarının eğitim sorumlularının eğitici eğitimi (Training of Trainers, ToT) almaları amacıyla online eğitim modülleri ve yüz yüze uygulama modülleri ile yenilikçi bir çerçevede harmanlanmış eğitim paketi olarak geliştirilmiştir. TEAMS 3.0 projesinde, TEAMS ve TEAMS 2.0'da geliştirilen eğitim paketlerinin bir arada kullanılarak yüksek kaliteli eğitimlerin verilmesi amaçlanmaktadır. Mevcut pakete salgınlar ve savaşlar hakkında ek bir eğitim modülü eklenmektedir.