Kızılay Medya

İhale İlanları

HURDA SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR (İSTANBUL)

Yayın Tarihi: 19 Mart 2014
 
 1. Türk Kızılay’ınca “I Durum Malzeme” Satış işi Kapalı Zarfla Teklif Toplama Açık Arttırma Yöntemi ile ihale edilecektir..
 2. Firmalar, Merkezimiz veznesine 750,00 TL nakit olarak geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.
 3. İhaleye ait şartname “ Esentepe Mah. İnönü Cad. No:157 Kartal/İSTANBUL“ adresinden temin edilebilir.
  İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.
 4. Firmaların ihale zarflarını en geç 23/10/2013 Çarşamba günü saat 11:30’a kadar Türk Kızılayı Marmara Bölge Afet Yönetim Müdürlüğü Evrak Kayıt Bölümü’ne vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.
 5. İhale Zarfı aynı gün saat 14.30’da Türk Kızılayı Marmara Bölge Afet Yönetim Müdürlüğü toplantı salonunda açılacaktır.
 6. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.
 7. Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
 8. Derneğimiz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.. 
  .
  TÜRK KIZILAYI
  MARMARA BÖLGE AFET 
  YÖNETİM MÜDÜRLÜĞÜ      
   

Şartnameler 

İdari Şartnamesi -   

Not: Şartnameler .PDF formatında olup Adobe (Acrobat) Reader 7.0 ve üzeri Programlarla görüntülenebilir.
- Ücretsiz Adobe PDF Reader programını indirmek isterseniz tıklayınız.