Kızılay Medya

İhale İlanları

GAYRİMENKUL KİRA İHALE İLANI (ANKARA-KIRKONAKLAR)

Yayın Tarihi: 19 Mart 2014
 

Mülkiyeti Kurumumuza ait Kırkkonaklar Mahallesi, 314. Cadde Ankarama Konutları No:15 Çankaya /Ankara adresindeki


 BLOK

AYLIK MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ

C Blok 1 nolu Dükkan

8.000,00 TL

9.600,00 TL

A Blok 1 nolu Depolu Konut

4.200,00 TL

5.040,00 TL

C Blok 2 nolu Dükkan

6.500,00 TL

7.800,00 TL

C Blok 3 nolu Dükkan

5.000,00 TL

6.000,00 TL

Mevcut haliyle kapalı zarf ve açık arttırma usulü ihale ile kiraya verilecektir.

 1. İhalenin;
  Yapılacağı Yer : Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü
  Yapılacağı Adres : Ataç 1 Sok. No:32 Yenişehir / ANKARA
  Açık Arttırma Tarih ve Saati : 23.10.2013 Saat:14:30
  İhale Usulü : Kapalı zarfla teklif alma ve açık artırma usulü ile
  İhaleye ilişkin bilgi için irtibat numaraları: 0 312 430 23 00 / 1401–1405–1063
 2. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale şartnamesinde belirtilen belgeleri 22.10.2013 günü saat: 10:00’a kadar yukarıdaki adreste bulunan Evrak Birimine sunmaları ve açık arttırma için belirtilen gün ve saatte belirtilen adreste hazır bulunmaları gerekmektedir.
 3. İhaleye ilişkin tüm bilgileri içeren şartnameye www.kizilay.org.tr/İhale İlanları internet adresinden ulaşılabilir. İhaleye ait şartname “Ataç 1 Sokak No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Lojistik Direktörlüğünden ücretsiz temin edilebilir.
 4. İstekliler şartnamede belirtilen geçici teminatı nakit (T.C. Ziraat Bankası Kızılay-Ankara şubesindeki TR 140001000685390090265039 IBAN nolu TL hesabına, TR 840001000685390090265040, nolu USD hesabına veya TR 570001000685390090265041 nolu EURO hesabına) veya banka teminat mektubu olarak verecektir.
 5. Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. Türk Kızılayı ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.. 
  .
  TÜRK KIZILAYI     
  GENEL MÜDÜRLÜĞÜ   
   

Şartnameler 

Gayrimenkul Kira Şartnamesi -   

Not: Şartnameler .PDF formatında olup Adobe (Acrobat) Reader 7.0 ve üzeri Programlarla görüntülenebilir.
- Ücretsiz Adobe PDF Reader programını indirmek isterseniz tıklayınız.