Kızılay Medya

İhale İlanları

2.EL GİYSİ TOPLAMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Yayın Tarihi: 19 Mart 2014
 
 1. Kurumumuz ihtiyacı olan “2. el giysi toplama hizmeti’’ kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.
 2. Firmalar, yıllık taahhüt ettiği asgari bağış miktarının en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.
 3. İhaleye ait şartnameler “ Ataç 1 Sok. No:32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Balabanağa Mah. Büyük Reşit Paşa Cad. No:18 Fatih / İstanbul“ adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.
  İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.
 4. Firmalar; ihale zarflarını en geç 11 EKIM 2013 günü saat 10:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.
 5. 1 Nolu ‘’İhale İdari ve Teknik Belgeleri’’ zarf aynı gün saat 14:30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.
 6. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.
 7. Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
 8. Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.. 
  .
  TÜRK KIZILAYI     
  GENEL MÜDÜRLÜĞÜ   
   

Şartnameler 

İdari Şartname - Teknik Şartname -   

Not: Şartnameler .PDF formatında olup Adobe (Acrobat) Reader 7.0 ve üzeri Programlarla görüntülenebilir.
- Ücretsiz Adobe PDF Reader programını indirmek isterseniz tıklayınız.