Kızılay Medya

İhale İlanları

2.EL GİYSİ TOPLAMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

 1. Kurumumuz ihtiyacı olan “2. el giysi toplama hizmeti’’ kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.
 2. Firmalar, yıllık taahhüt ettiği asgari bağış miktarının en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.
 3. İhaleye ait şartnameler “ Ataç 1 Sok. No:32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Balabanağa Mah. Büyük Reşit Paşa Cad. No:18 Fatih / İstanbul“ adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.
  İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.
 4. Firmalar; ihale zarflarını en geç 11 EKIM 2013 günü saat 10:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.
 5. 1 Nolu ‘’İhale İdari ve Teknik Belgeleri’’ zarf aynı gün saat 14:30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.
 6. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.
 7. Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
 8. Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.. 
  .
  TÜRK KIZILAYI     
  GENEL MÜDÜRLÜĞÜ   
   

Şartnameler 

İdari Şartname - Teknik Şartname -   

Not: Şartnameler .PDF formatında olup Adobe (Acrobat) Reader 7.0 ve üzeri Programlarla görüntülenebilir.
- Ücretsiz Adobe PDF Reader programını indirmek isterseniz tıklayınız.