Kızılay Medya

İhale İlanları

3 KALEM LİSANS SATIN ALINACAKTIR

Yayın Tarihi: 19 Mart 2014
 
 1. Türk Kızılayı’nın ihtiyacı olan aşağıdaki tabloda cinsi ve miktarı verilen lisanslar kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

  MALZEMENİN CİNSİ MİKTARI
  Windows Server 2012 Data Center LicSA OLP Acdmc 2 Proc 18 Adet
  Windows Server 2012 Std LicSA OLP Acdmc 2 Proc 13 Adet
  Windows Server CAL  LicSA OLP Acdmc DvcCAL 100 Adet
  .
 2. Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.
 3. İhaleye ait şartnameler “ Ataç 1 Sok. No:32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, ‘’Balabanağa Mahallesi Büyük Reşit Paşa Caddesi No:18 Fatih/İSTANBUL” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.
  İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr/ihale ilanları adresinden ulaşılabilecektir.
 4. Firmaların ihale zarflarını en geç 21 EKIM 2013 günü saat 10:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.
 5. 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 22 EKIM 2013 günü saat 14:30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.
 6. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.
 7. Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
 8. Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.
  .
  TÜRK KIZILAYI  
  GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  

Şartnameler 

İdari Şartname - Teknik Şartname -  

Not: Şartnameler .PDF formatında olup Adobe (Acrobat) Reader 7.0 ve üzeri Programlarla görüntülenebilir.
- Ücretsiz Adobe PDF Reader programını indirmek isterseniz tıklayınız.