Kamuoyuna Duyurulur

​Türkiye’nin bayrak taşıyıcı markalarından biri olan ve 151 yıldır dil, din, ırk gibi hiçbir ayrım gözetmeden ihtiyaç sahiplerine insani yardım ulaştıran Kızılay, son günlerde yanlış/eksik bilgiden kaynaklandığını düşündüğümüz sebeplerden ötürü bazı ithamlara muhatap olmuştur. Yazılı ve görsel basında gündeme gelen hususlarla ilgili sizi bilgilendirmek isteriz. 
 
Milli ödevlerini ve uluslararası çalışmalarını gönüllü ve bağışçıların katkılarıyla yürüten Kızılay’ı günlük kısır tartışmaların içine çekmemek adına bugüne kadar hiçbir iddiaya cevap verilmemiştir. Ancak geldiğimiz noktada, iddiaları daha fazla cevapsız bırakmanın bağışçılarımızı, gönüllülerimizi, üyelerimizi ve tüm Kızılaycıları üzdüğü görülmüştür.
 
Kızılay, sadece 2018 yılı ele alındığında bile ülkemizde ve dünyanın 50’ye yakın ülkesinde 23 milyon ihtiyaç sahibine el uzatmış dev bir yardım çınarıdır. Yılda 3 milyon ünite, her gün yaklaşık 9 bin ünite kan toplamak ve bunu 1500 hastaneye ulaştırmak zorunda olan bir sağlık ordusuna sahiptir.  İddialara kulak verilerek yapılan haberler en başta acil insani yardım desteği bekleyen, acil kan bağışı bekleyen milyonlarca kişiye zarar vermektedir.

Kızılay, çeşitli milliyetlere mensup yaklaşık 4 milyon mülteciye de aralıksız yardım ulaştırmaktadır. Bu yardımların bir kısmı da uluslararası işbirlikleri ile gerçekleştirilmektedir. Uluslararası paydaşlarla bütçeler oluşturulurken, hangi gider kalemine ne kadar pay ayrılacağı müzakere edilmektedir. Kızılay bazı haberlerde iddia edildiği gibi kendisine verilen bir fonu, fonu veren kuruluşun planlaması dışında araç-gereç için harcamamakta, yasal olarak böyle bir yetkisi debulunmamaktadır. Dünyanın her yerinde ortak yürütülen insani yardım operasyonlarında hangi birimin hangi aracı kullanacağı bellidir. Hal böyle iken, Kızılay’a yönelik olumsuz bir algıya neden olacak şekilde bazı fonların amacı dışında kullanıldığı iddiaları hem Kızılay’a hem de Kızılay’dan destek bekleyen milyonlarca kişiye zarar vermektedir.

Aynı şekilde, uluslararası katkılarla birlikte milyarlarca liralık bütçeyle çalışan Kızılay’ın kalifiye, alanında uzmanlaşmış profesyonellerle çalışması da ihtiyari bir tercih değil zorunluluktur. 23 milyon kişiye yardım ulaştıracak, 7.500 çalışan, onbinlerce üye ve yüzbinlerce gönüllüden oluşan büyük bir yapıyı en işlevsel ve verimli bir şekilde ve her türlü olağanüstü şartların riskleri ile birlikte fedakar ve profesyonelce yönetmenin şartları ve bu yönetim becerisini ortaya koyacak kişilerin ortalama ücretleri de bellidir.

Kızılay, uluslararası muadilleri ile karşılaştırıldığında toplanan bağışlardan cari harcamalarına en az kaynağı ayıran yardım organizasyonlarından biridir. Kızılay’ın bahse konu hususları da dahil olmak üzere tüm iş süreçleri ve işlemleri sürekli olarak kendi müfettişleri, İçişleri Bakanlığı müfettişleri ve Devlet Denetleme Kurulu müfettişleri tarafından yasal açıdan denetlenmekte, uluslararası bağımsız denetim firmaları tarafından kalite ve verimlilik açısından da ayrıca denetlenmektedir.
 
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
 
Kızılay Basın Müşavirliği
PAYLAŞ: