Sık Sorulan Sorular

Türk Kızılay'a Yönelik İddia, Soru ve Cevaplar

Kızılay devlet kurumu değildir. Kızılay, 1868 yılında kurulmuş, yasal dayanağını Cenevre Sözleşmeleri'nden alan derbnek statüsünde bir cemiyettir. Devlet kurumu zannedilmesinde Kızılay'ın milletimiz nezdinde "Devletimiz" gibi kutsal bir değer olarak kabulünün rolu vardır ve bu gurur kaynağımızdır. Kızılay gelirlerinin tamamı; bağış, fon ve Atatürk tarafondan Kızılay'a verilen madensuları tesisleri gibi gelir getirici şirket faaliyetlerinden oluşmakta, devlet bütçesinden herhangi bir pay alınmamaktadır.

Türkiye Kızılay Derneği Genel Başkanı, Yönetime ve Denetim Kurulu Üyeleri, Kızılay'ın ülke çapına yayılmış şube temsilciliklerinin başkan ve yönetim kurulları dernek faaliyetlerini gönüllü olarak hiçbir ücret ya da maaş almaksızın meccanen yerine getirirler. Kızılay Genel Merkezi'ne bağlı olarak çalışan Kızılay Genel Müdürlüğü ve çalışanları ise kadrolarının gerektirdiği maaşları alırlar.
Kızılay maaş ödeme sistemi piyasa kurallarıyla belirlenir. Maaşlar belirlenirken Türkiye'deki 1800 benzer kuruluş ve şirketin, yönetici ve çalışan maaşlarının ortalamaları baz olarak alınır. Kendisine kanunla tevdi edilen milli ödevler, Kan ve Biyobankacılık, Afet, Uluslararası İnsancıl Diplomasi ve Uluslararası İnsani Yardım Operasyonları gibi uzmanlık gerektiren alanlarda faaliyetleri olan Kızılay'ın yetkin ve profesyonel tarafından yönetilmesi bir zorunluluktur.

Türk Kızılay Devlet bütçesinden veya toplanan vergilerden pay almayan, bir sivil toplum kuruluşudur. Bu nedenle kamunun topladığı vergiler ile Kızılay arasında  hiçbir bağ bulunmamaktadır. Kızılay, milletimizin yardımlaşma, dayanışma ruhunun buluştuğu yerdir. Herhangi bir afetin ardından Kızılay binlerce telefon ve mesaja muhatap olmakta, hayırseverler dayanışma göstererek ortaya çıkan sorunun çözümü için kendilerinin ne yapabileceğini sormaktadır. Kızılay, bu nedenle afetlerin ardından rutin olarak bağış kanallarını ilan etmektedir.

Türk Kızılay Genel Merkezi Ankara'da adını verdiği Kızılay semtindedir. İstanbul ofisi ise Beyoğlu-Sütlüce'dedir. Türk Kızılay'ın bunların haricinde köşk veya yalıda bir ofisi, merkezi, temsilciliği yoktur. 2017 yılında Kızılay-Kızılhaç Dernekleri Federasyonu Genel Kurulu Türkiye'de yapılmıştır. Kızılay Genel Kurul'da Başkan Yardımcılığı^na aday olmuş ve rakibi olan Almanya'yı geride bırakarak bu pozisyona seçilmiştir.
Bu süreçte özellikle yurt dışından gelen konuklarla yapılacak çalışmalar için Sarıyer'de müstakil iki adet bina kiralanmış, tüm toplantı ve etkinlikler buralarda yapılmış, sürecin sonunda ise söz konusu yer boşaltılarak Sütlüce'deki binaya geçilmiştir.
Sarıyer'de kiralanan yer ne köşk ne de yalıdır. Sütlüce Binası ise Brüt 110 bin TL'ye kiralanmıştır. Müstakil ve 2.450 metrekare kapalı alanı olan binada İstanbul'daki Kızılay'ın pek çok birimi bir araya toplanmış, toplam ödenen kira düştüğü gibi ortak işletme gelirlerinden de ciddi tasarruf sağlanmıştır.


Geçici koruma veya uluslararası koruma altında olan ve belli şartları sağlayan kişilere Avrupa Birliği tarafından finanse edilen uygulamayla nakit destek verilmektedir. Bu sistem içerisinde aralarında Türk Soylu mültecilerin de bulunduğu 70 farklı ülke vatandaşı en temel yaşam desteklerine yetecek bir destek almakta ve insanlık onurları korunmaktadır. 
Bu paranın ihtiyaç sahibi kişilere ulaştırılması Türk Kızılay'ın, Kızılay Kart Sitemi ile gerşekleşmektedir. Paranın devlet tarafından veya Kızılay tarafından finanse edildiği iddiası asılsızdır.

Kızılay'ın bağış gelirleri iki ayrı kategoriden oluşmaktadır. Şartlı ve şartsız bağışlar. Kızılay'ın gelirlerinin büyük bir bölümü bireylerin tek tek yaptığı bağışlardan oluşmaktadır. Bağışların bir bölümünde ise bağışçı, bağışını yaparken bir şart öne sürer. Başkentgaz'da Kızılay'a şartlı bir bağış yapmıştır ve Kızılay bu bağışın şartını yerine getirmiştir.
Kızılay, insanlık suçu olarak kabul edilen suçlara karışmış (Uyuşturucu ticareti, terör destekçiliği vs.) kişi veya şirketler dışındaki bağışçıları kabul eder. Bağışçıların niyetlerini sorgulamaz. Söz konusu şirket Kızılay'ın düzenli bir bağışçısıdır, şehit ailelerine, fakir öğrencilere yaptığı diğer katkıların da tamamını Kızılay üzerinden yapmaktadır. Aytıca Kızılay'a yaptığı bağışlar o yılki vergi matrahının %5'inden daha düşük bir oran olduğundan dolayı da bu işlemde devlete ödediği vergide de bir indirim olmamıştır. Kıızlay, ulusal ve uluslararası birçok şirket veya kuruluşun sosyal sorumluluk partneridir.