Sık Sorulan Sorular

6 Şubat Pazarcık - Elbistan Depremleri

Hayır, Kızılay bir devlet kurumu degildir. 1868 yılında kurulmuş, özel hukuk hükümlerine tâbi, kâr amacı gütmeyen, yardım ve hizmetleri karşılıksız olan ve kamu yararına çalışan ülkemizin en köklü ve yetkin sosyal hizmet kuruluşudur.

AFAD tarafından 2014 yılında yayımlanan Türkiye Afet Müdahale Planı’na (TAMP) göre Kızılay, ulusal afet ve acil durumlarında beslenme hizmetlerinden sorumludur. Barınma, sağlık, afet haberleşme, nakliye vb. alanlarda ise destek çözüm ortagıdır.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ile ilgili detaylı bilgi için bu linki ziyaret edebilirsiniz: https://www.afad.gov.tr/turkiye-afet-mudahale-plani

Gönüllü ve profesyonellerden oluşan 60 bin Kızılaycı görev aldı.
1.000+ Beslenme Platformu Üyesi ile 400 milyon öğün sıcak yemek 164 milyon ikramlık gıda dağıtımı yapıldı,
2.630 mahalle ve köye insani yardım, 180 bin haneye nakdi yardım yapıldı,
210 bin kişiye fiziksel ve psikolojik sağlık desteği verildi,
Deprem bölgesine 98 bin çadır sevk edildi.
1.500 aile için 2 konteyner kent kuruldu.
Kızılay 13 Lojistik Merkez, 15 Sosyal Market ile hizmet verdi.

Depremin ilk dakikalarında Kızılay üst yöneticilerinin komutasında Afet Operasyon Merkezi oluşturuldu. Kızılay Yerel Afet Müdahale Merkezlerinden ve Kızılay şubelerinden uzman ekipler bölgeye hemen intikal etti. Bölgeden sağlanan sürekli bilgi akısı sayesinde AFOM'dan operasyon yönetimi sağlandı. Kızılay Genel Başkanı ve yöneticileri afetin ilk dakikalarında bölgeye hareket ederek afet yönetimini yerinden bizzat gerçekleştirdiler.

Hayır, Türk Kızılay kamu maliyesinden doğrudan herhangi bir bütçe desteği almamakta; vergiler Türk Kızılay’a aktarılmamaktadır.
Kızılay’ın tüm gelirleri değerli bağışçılarının destekleri, uluslararası fonlar ve gelir getirici iştiraklerinden gelen akarlardır.

Kızılay kamu kaynaklarından doğrudan bir fon kullanmamakta olup, gelirleri 3 ana baslık altında toplanmaktadır. Kızılay’ın tüm gelirleri değerli bağışçılarının destekleri, uluslararası fonlar ve gelir getirici iştiraklerinden gelen akarlardır. 

Kızılay'ın gelir getirici faaliyetleri 1926 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün Afyonkarahisar'daki maden suyu kaynaklarının imtiyazını Kızılay'a vermesiyle başlamıştır, 1954 yılında çadır işletmesinin kurulmasıyla devam etmiştir. Bugün insani yardım operasyonları ülkemiz ve dünyada 45 milyondan fazla insanı kapsayacak bir büyüklüğe ulaşan Kızılay’ın insani yardım ile ilişkili alanlarda faaliyet gösteren 12 iştiraki vardır. Kızılay Yatırım Grubu çatısı altında faaliyet gösteren iştirakler ürettiği tüm değeri Türkiye Kızılay Derneği’ne aktarmakta ve bu girdi insani yardım çalışmalarında kullanılmaktadır.

1954 yılından bu yana çadır üretimi yapan Kızılay TAMP kapsamında tanımlanmış olan Afet Barınma Grubu Destek Çözüm Ortağı sorumluluğu gereği çadır üretimi ve tedarikine destek olmaktadır. Çadır & Tekstil A.Ş. afetlerde çadır tedarikinin yanında afet dışı dönemde gelir getirici ticari faaliyet olarak öz sermayesi ile çadır üretimi yapmaktadır. Çadır & Tekstil A.Ş. bu süreçten elde ettiği tüm geliri Türkiye Kızılay Derneği’ne aktarmakta ve bu kaynak, insani yardım çalışmalarının devamlılığında kullanılmaktadır.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ile ilgili detaylı bilgi için bu linki ziyaret edebilirsiniz: https://www.afad.gov.tr/turkiye-afet-mudahale-plani

Yapılan tüm bağışlar amacına uygun olarak sadece insani yardım için kullanılmaktadır. Kızılay, düzenli faaliyet raporları ve yıllık raporlarla şeffaflık ve hesap verebilirliği sağlamaktadır. Bağışların nerelerde harcandığına dair tüm denetim raporları Kızılay’ın resmi web sitesinden kamuoyu ile paylaşılır. Aldığımız bağışların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlamak için güvenilir kayıt sistemlerimiz, raporlama ve denetim mekanizmalarımız mevcuttur. Tüm raporlar kamuya açıktır.

Faaliyetlerimize dair tüm raporlarımıza bu linkten ulaşabilirsiniz: https://www.kizilay.org.tr/raporlar

Kızılay, giysi kutuları aracılığıyla bağışlanan kıyafet ve tekstil ürünlerini barınma, gıda, sağlık, nakdi yardımlar, giyim ve eğitim desteği gibi Kızılay'ın iyilik faaliyetlerinde kaynak oluşturmak üzere değerlendirmektedir.

Kızılay, yalnızca Türkiye'de değil tüm dünyada yürüttüğü tüm insani yardım faaliyetlerini insani eylemin 4 temel prensibi olarak kabul edilen “insaniyetçilik, tarafsızlık, ayrım gözetmemek ve bağımsızlık” ilkelerine göre gerçekleştirmektedir.

İnsani yardım çalışmalarımızda gözettiğimiz ilkelerimizi bu linkten detaylı olarak inceleyebilirsiniz: https://www.kizilay.org.tr/kurumsal/temel-ilkelerimiz