Sık Sorulan Sorular

Kan Bağışları Hakkında

Hayır, Kızılay kan satışı yapmamaktadır. SGK ile bağlantısı bulunan hiçbir hastanede hiçbir hastadan kan kullanımına ilişkin ücret alınmamaktadır. Laboratuvar işlemleriyle ilgili tüm masrafları SGK karşılamaktadır. Ücret istenilmesi halinde şikayet mercii Sağlık Bakanlığı'dır. Bu tür haberler yanıltıcı ve halk sağlığını tehdit eden haberlerdir.

Hayır. Kızılay’a bağışlanan kanlar laboratuvar testlerinden geçerler ve 3 farklı bileşene ayrılarak uygun koşullarda saklanırlar. Kullanıma hazır olan bu kan bileşenleri ihtiyaç halinde hastanelere transfer edilirler. Bu süreçte hasta ve hasta yakınından herhangi bir ücret kesinlikle talep edilmez. Hasta veya hasta yakınından ücret talep edilmesi durumunda mutlaka söz konusu hastanenin bağlı bulunduğu İl Sağlık Müdürlüğü'ne başvurulması gerekir.

Hayır, kan hiçbir şekilde ticarete konu edilemeyecek bir insan dokusudur. Kızılay ya da herhangi bir kurum kan alıp satamaz. Kızılay bağışlanan kanları laboratuvar testlerinden geçirip üç farklı bileşene ayırarak ihtiyaç duyulan hastanelere ulaştırır. 2005 yılında Sağlık Bakanlığı ile yapılan protokolden bu yana kan bankacılığının laboratuvar, kan torbası, lojistik, personel, vb işletme giderleri SGK tarafından karşılanır. Hastaneler SGK’dan hizmet bedellerini alarak Kızılaya aktarır. Kesinlikle hasta ile para ilişkisine girilmez. Hastadan kan parası isteyen özel hastaneler mutlaka il sağlık müdürlüklerine şikayet edilmelidir.