Sık Sorulan Sorular

Kızılay Maden Suyu Hakkında

Kızılay Maden Suyu, Türk Kızılay’ın en değerli markasıdır. Kızılay Maden Suyu’nun tüm gelirleri, Türk Kızılay’ın yardım çalışmalarında kullanılmaktadır. Kızılay Maden Suyu 100 yıllık bir iyilik markasıdır.  Kızılay’ın yeniden yapılanma süreci yaşadığı 2004 yılında yapılan bir çalışma ile kurumun resmi adı baki kalmakla birlikte, marka olarak “Türk Kızılay” ifadesi benimsenmiştir. 2013 yılında dönemin Kızılay Yönetimi “Türk” kelimesinin alınır-satılır bir üründe olmaması gerektiğini dikkate alarak “Türk” kelimesini çıkartmış ve maden suyuna eski adı olan “Kızılay” adını vermiştir. 

Sağlık Bakanlığı, haftalık ve aylık olarak düzenli periyotlarla fabrikalardan ve ürün satış noktalarından numuneler alarak ilgili numuneleri fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik testlere tabi tutmakta ve Kızılay Maden Sularının kalitesi ile güvenliğini halk sağlığı açısından onaylamaktadır. Bu testler, Kızılay Maden Suyu bünyesindeki AR-GE Merkezi laboratuvarında yer alan ekipman alt yapısı ve deneyimli personelimizle her gün yaklaşık 20 noktadan alınan numunelerle toplam 400 parametreye bakılarak tekrar edilmektedir. Ayrıca Sağlık Bakanlığı kaptaj ve dinlendirme havuzlarımızın da fiziksel kontrolünü düzenli olarak yapmakta ve numuneler almaktadır. 

Kızılay Maden Suları, içecek alanında ulusal ve uluslararası tüm kalite ve gıda güvenliği sertifikalarına sahiptir. Bu sertifikalar dünyada İngiltere, Almanya, Amerika gibi farklı ülkelerin tüm dünyada kabul görmüş standartları ve uygulamalarına dair denetimler sonucunda verilmektedir. Kızılay Maden Suları bu denetimlerde en yüksek puan olan A+ derecesini defalarca elde etmiş ve uygulamalarının sürdürülebilirliğini güvence ettiği için fabrikalarını yılın 365 günü denetime açmıştır.

Hayır, doğru değil. İddialara konu olan analiz sonucu, Kızılay Maden Suları’na bildirildiği andan itibaren itiraz başvurusu yapılmış ve aynı parti no’dan numuneler Ulusal Halk Sağlığı Referans Laboratuvarı’na analiz için iletilmiştir. Analiz hassasiyeti açısından diğer akredite laboratuvarlara göre 10 kat yüksek olan bu laboratuvarda ilgili şahit numunenin analiz sonucu limit değerlerinin çok altında tespit edilmiş ve  “Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre UYGUN olarak sonuçlanmıştır.

Kızılay Maden Suları her iki tesisinde de son ürün hazırlık, dolum ve paketleme süreçlerinde son teknolojileri kullanarak maden suyu sektöründe öncü ve yüksek kapasitede üretim gerçekleştirmektedir. Ürün formülasyonlarında sağlık ve sürdürülebilirlik felsefesi ile hareket eden Kızılay Maden Suları, %100 pancar şekeri ve doğal bileşenlerden oluşan hammaddeler kullanmaktadır. Son gerçekleştirilen yatırımlarla üretim kapasitesini yılda 2 milyar şişeye çıkarmış ve koruyucusuz üretim sistemlerini devreye almıştır.

Maden suyu doğası gereği içerdiği yoğun gaz, çökelti oluşturabilecek demir gibi mineraller ve askıda katı tortu içerikleri ile yeryüzüne çıkmakta veya pompalar vasıtasıyla çıkarılmaktadır. Bu yapılar sebebiyle maden suyu önce dinlendirme havuzlarında dinlendirilmekte ve sonrasında mevzuat doğrultusunda izin verilen filtrasyon sistemlerine gönderilmektedir. Dinlendirilen ve filtre edilen maden suyu bütün katı tortusundan arındırılmış halde, dolum öncesi çapraz bulaşmalardan uzak bir şekilde paslanmaz tanklara alınmaktadır. Daha sonra üretim programına uygun olarak dolum sistemlerinde kullanılmaktadır.

Deprem sonrasında satışların belli oranda yavaşlaması, yeterli mamul stoğuna sahip olmamız, ramazan ayının gelmesi ve genel yıllık periyodik bakım onarım çalışmaları sebebiyle fabrikada üretime ara verilmiştir. Bu duruşlar mevcut yıllık çalışma takvimimiz içerisindeki rutin uygulamalardır.

Kızılay İçecek Afyon Tesisimiz, yaklaşık 600.000 m² açık alan ve 50.000 m² kapalı alana sahip bir yerleşkede faaliyet göstermektedir. Bu yerleşke içerisinde 7/24 ve 365 gün gerekli bakım onarım iyileştirme ve geliştirme faaliyetleri rutin bir şekilde yürütülmektedir.