Sık Sorulan Sorular

Kızılay Gönüllüleri Hakkında

Genç Kızılay, Kızılay Kadın ve Engelsiz Kızılay, gönüllülük esasına dayalı organizasyonlardır. Bu organizasyonların yönetim kurulları hiçbir ücret almazlar. Bu kişiler karar alma mekanizmalarına gönüllü destek vermekte ve gönüllülere liderlik yapmaktadırlar.

Genel Başkanımızın çocukları iddia edildiği gibi Kızılay’ın profesyonel kadrolarında maaşlı olarak herhangi bir görev almamaktadırlar. Kızılay'ın gönüllülük esasına göre yürütülen çalışmaları ise tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına açıktır.

Kızılay Kadın, gönüllülük esasına dayalı bir organizasyondur. Gönüllü olarak görev alan yönetim kurulu, yerel yöneticileri ve gönüllüleri hiçbir ücret almazlar. Kızılay Kadın'ın ücretli çalışan bir yöneticisi veya personeli yoktur.

Kızılay, faaliyetlerini kamuoyu ile paylaşmak için yıl boyunca çeşitli etkinlikler düzenlemekte veya farklı etkinliklere katılmaktadır. Bu etkinliklerle ilgili harcamalar "etkinlik yönetim hizmetleri" kapsamında, satın alma yönetmeliğine uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

Kızılay hem bağışçılarına hem de paydaşlarına karşı şeffaf olma yükümlülüğü taşıyan ve hesap verebilir bir kurum olarak devletin ve bağımsız denetçilerin denetiminden geçerek kanuna uygun şekilde faaliyetlerini sürdürmektedir. Nitekim toplanan bağışlar yıl sonu değerlendirme sunumlarında, basın açıklamalarında, sosyal medyada ve faaliyet raporlarımızda açıkça beyan edilmekte ve kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.