Sık Sorulan Sorular

Bağış SSS

-Tüm bankalarda bulunan Türk Kızılayı Bağış Tahsilât Sistemi ve bağış hesaplarına,
-Tüm PTT İşlem Merkezlerinin 2868 no’lu Türk  Kızılayı Posta Çeki hesabından,
-Türk Kızılayı internet sayfası üzerinden bağış menüleri kullanarak elektronik işlemle,
-168 Türk Kızılayı ücretsiz danışma ve bağış hattından,
-Ülke genelindeki tüm Kızılay Şubelerinden Dernek Gelirleri Alındı Belgesi karşılığında,
-Türk Kızılay adına kurulan proje stantlarından Dernek Gelirleri Alındı Belgesi karşılığında
-GSM operatörleri üzerinden kısa mesaj (SMS) yolu ile yapabilirsiniz. Bir SMS bedeli 10 TL’dir.

Web sayfamızdan yapılan bağışlarda 3D sistemi ile güvenliği sağlanmaktadır.

Türk Kızılayı’nın projeleri her gün ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenmekte olup;

 • Kızılay Gıda Kart
 • Zekât
 • Vekâleten Adak
 • Tekerlekli Sandalye
 • Sevgi Bohçası
 • Özel Eğitim Sınıfları
 • Aşevlerine Nakdi Bağış
 • Kızılay Gıda Kolisi
 • Nakdi Bağış
 • Mobil Mutfak
 • Acil Afet Çadırı gibi sürekli devam eden bağış seçenekleri mevcuttur.

Türk Kızılayının hizmet ve malzeme temini gibi olağan zamanlar ve(ya) afet sonrası ihtiyaçlarının karşılanması, zamanında kullanılması ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için bağışçılardan toplanan parasal yardımlardır.

Belirli bir insani yardım faaliyeti ya da projede kullanılmak kaydıyla kullanılmamış durumda olan ve Türk Kızılayı tarafından belirlenen bağış kabulü temel ilkeleri ve yardım standartlarına uygun olan gıda, giyim, kırtasiye malzemesi, mobilya, beyaz eşya vb. parasal olmayan yardım ve hizmetlerle gerçekleştirilen bağış türüdür. Ayni bağışlar şartlı veya şartsız olarak gerçekleştirilebilir.

Bağışçının, belli bir şartın yerine getirilmesi amacıyla kurumumuza yapmış olduğu para ve malzeme bağışıdır. Şartlı bağışlar sadece yapıldıkları proje, faaliyet, yer, amaç için kullanılabilir.

Vatandaşların bağışlarını kolay, hızlı, masrafsız ve zahmetsiz olarak yapabilmesi için tüm GSM operatörlerinden 2868’e mesaj göndererek şartlı ve şartsız olarak gerçekleştirdikleri bağışlardır. Bir SMS bedeli 10 TL’dir.

Yürütülen insani hizmetlerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla olağanüstü durumlar için çağrı yapılması durumunda yalnızca bu amaç için gerekli olabilecek, malzeme ve diğer hizmetlerin karşılanmasında, diğer zamanlarda ise gerçekleştirilen tüm faaliyet ve çalışmalar doğrultusunda kullanılabilir.

Bağışçının içeriği Türk Kızılayı tarafından hazırlanan gıda paketlerini yardıma muhtaç kişi ve ailelerin gıda ihtiyaçlarını karşılamak üzere sosyal yardım olarak dağıtılması amacıyla belirli bir ücret karşılığında alarak yaptığı şartlı bağışlardır.

Kurumumuza siz değerli bağışçılarımızın gayrimenkullerini bağışlayabilmektedir. Gayrimenkul Bağışlarına ilişkin detaylı bilgilendirmeyi Bağış Modülü altında bulunan Gayrimenkul Bağışı sekmesinden edinebilirsiniz.

Türk Kızılayının bağış kabul ilkelerine ve proje amacına aykırı olmamak kaydıyla tüm şartlı bağışlar kurumumuz tarafından kabul edilmektedir.

Bir kimsenin dini bir görev olan kurban vecibesini yerine getirmek maksadıyla kesmeyi düşündüğü kurbanını yoksul ve ihtiyaç sahibi vatandaşların faydalanabilmesi için vekâlet yolu ile Türk Kızılayına bağışlayarak gerçekleştirdiği şartlı bağışlardır.

İnsan saygınlığının korunması doğrultusunda her koşulda, yerde ve zamanda din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin;
Sosyal güvencesi olmayan dul, yetim, engelli bireyler,
Hasta çocuk ve yakınları, kimsesiz çocuklar,
Yaşlılar, şehit yakınları, gazi çocukları, işsizler, evsizler,
Ayrımcılığa uğrayan sosyal gruplar ile şiddete maruz kalan gruplar
Mülteci/sığınmacı statüsünde yer alan tüm yardıma muhtaç, korumasız kişi ve gruplar,
Türk Kızılayı’nın vermekte olduğu insani yardım faaliyetlerinden yararlanabilir.

Yıl içerisinde düzenlenecek olan Kampanya kararına göre Yurtdışı Vekâleten Kurban kesimi de yapılmaktadır. Vekâlet sahiplerimize geri bildirim olarak teşekkür mektubu gönderilmektedir.

İnternet sitemiz üzerinden yaptığınız bağışlarda Bağışçı kodu ve şifre cep telefonunuza ve/ya mail adresinize gönderilmektedir. Yaptığınız bağışları TC Kimlik Numaranız, e- posta adresiniz ve GSM numaranıza gelen şifreniz ile takibini yapabilirsiniz. 

Zekât Bağışı projelerimizde yaptığınız bağışlar ihtiyaç sahiplerine dağıtımı yapıldığında otomatik olarak sistemimiz SMS / e-mail göndermektedir.

Adak Vekâleti bağışlarımız ise kesimler geçekleştiğinde bağışçılarımıza SMS / e-mail ile bilgi verilmektedir.
Gıda Paketi bağışlarınızda dağıtım gerçekleştirildikten sonra SMS / e-mail ile bilgi verilmektedir.

Diğer Tüm projelerde ise web sitemizin raporlar sayfasında aylık olarak yayınlanmaktadır.

Türk Kızılayı Madalya Yönetmeliğine göre bir yıl içinde bir ya da birkaç kez bağış yaparak toplam 100.000 TL üzerinde bağış yapan bağışçılarımıza madalya verilmektedir.

Dernek gelirlerinin kabul edilmesi için kullanılan yasal mevzuat çerçevesinde bastırılıp kullanılan belgedir. Türk Kızılayı gelirlerini dernek gelirleri alındı belgesi ile kabul eder.

5904 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile İktisadi işletmeleri hariç olmak üzere, Türkiye Kızılay Derneğine makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış ve yardımların tamamının, beyan edilen gelirlerden indirilebilmesi hükme bağlanmıştır.
Buna göre, düzenlemeyle nakdi bağışların indirimi sınırsız olarak öngörülmüş, ayni bağışların beyan edilen gelirden indirimine olanak sağlanmamıştır.
Türk Kızılay’ına Ayni olarak yapılan bağış ve yardımın gider olarak dikkate alınabilecek kısmı ilgili yıla ait kurum kazancının % 5’i ile sınırlandırılmıştır.
Özetle Kızılay’a nakdi olarak yapılan bağışın tamamı gider gösterilebilmekte ve vergi matrahından düşülebilmektedir. Ancak ayni olarak yapılan bağışta yıllık kurum kazancının %5 ‘i gider gösterilebilmektedir.