Vekâletle Kurban Bağışı Yurt İçi kampanyamıza yaptığınız bağışlarınız binlerce ihtiyaç sahibine ulaşacak
Vekâletle Yurt Dışı Kurban kampanyamıza yaptığınız bağışlarınız binlerce ihtiyaç sahibine ulaşacak
Vekaletiniz ile Elde Edilen Kurban Etleri Aşevlerimiz Aracılığıyla İhtiyaç Sahiplerine Ulaştırılmaktadır.
Vekâletiniz ile Elde Edilen Akika Kurban Etleri Aşevlerimiz Aracılığıyla İhtiyaç Sahiplerine Ulaştırılmaktadır.
Şükür Kurbanı Vekâletiniz ile Elde Edilen Etler Aşevlerimiz Aracılığıyla İhtiyaç Sahiplerine Ulaştırılmaktadır.
Ülkemizde ve Dünyada İhtiyaç Sahiplerine Yönelik İnsani Yardım Faaliyetleri Yapılmaktadır.

Bilgilendirme: “Küresel insani yardım standartları ve uluslararası insani yardım sektöründe kabul gören genel uygulamalar ile uyumlu olarak kurumumuza yapılan bağışların yüzde 7'sine kadar olan kısmı, dolaylı maliyetleri karşılamak ve kurumsal sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla genel giderlere ayrılabilmektedir. Ancak, afet ve acil durumlarında kabul edilen nakdi bağışlardan yapılan kesintiler, yine sadece afet ve acil durum hazırlık, müdahale ve iyileştirme kapasitesinin geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. Bu uygulama, Türkiye Kızılay Derneği Tüzüğü’nde belirtilen ilkeler çerçevesinde yapılmaktadır.”
 

Bağış Asistanı

 

Bağış Asistanı

 

KIZILAY MOBİL UYGULAMASI

 

KIZILAY MOBİL UYGULAMASI YENİLENDİ
Kategori bazlı kolay ve hızlı bağış yapabilir, bağışlarınız takip edebilir, banka ve SMS bağış bilgilerine ulaşabilir, Kızılay’ın yürüttüğü faaliyetleri yakından takip edebilirsiniz.