Kurumsal

Misyonumuz & Vizyonumuz

MİSYONUMUZ

"İyiliğin gücüyle birey ve toplumun dirençliliğini arttırmak, insan onurunu korumak ve ızdırabını dindirmek için çalışmak."

Ülkemizde ve dünyada başta kırılgan birey ve topluluklar olmak üzere bireysel ve toplumsal dirençliliği arttırmak, istisnasız her insanın onurlu yaşam hakkına riayetle ihtiyaç duyulan her yerde insan ızdırabını dindirmek için harekete geçmek, insaniyetperverlik temelinde çözüm odaklı etkileşim ve iletişim faaliyetleri gerçekleştirmek
 

VİZYONUMUZ

"Herkes için esenlik ve güvenli yaşam."

Gerek afet ve acil durumlarda gerekse olağan zamanlarda dirençlilik kazandırıcı faaliyetler ve insani yardımlarda bulunmak suretiyle bütün insanların insanca yaşamasını temin etmek

PAYLAŞ: