Performans ve Hesap Verebilirlik

FaydalanıcılarTÜRK KIZILAY SOSYAL YARDIMLARI

Başvuru Şekli ve Yeri

Sosyal yardımlar için başvurular; Türk Kızılay şube başkanlıkları ve temsilciliklerine dilekçe ve ekli belgeleri ile birlikte yapılır.

Yardımlardan Kimler Yararlanabilir

Türk Kızılay sosyal yardım programlarından, belirlenen kriterlere uygun olmaları ve gerekli belgeleri temin etmeleri halinde; temel ihtiyaçlarını karşılayamayan dezavantajlı/zarar görebilir kişiler/gruplar yararlanabilir (Yaşlılar, kadınlar, engelliler, kronik hastalar, yoksullar, işsizler, mülteciler/sığınmacılar, afetten etkilenenler, evsizler, yetim/öksüzler, sokakta yaşayanlar/çalışanlar, öğrenciler, gazi/şehit yakınları, suça yönelmiş kişi/aile üyesi, sosyal dışlanmaya maruz kalmış kişiler, şiddet mağdurları, mevsimlik tarım işçileri, madde bağımlıları vb.).

TÜRK KIZILAY SOSYAL YARDIM PROGRAMLARI

Türk Kızılay sosyal yardımları; yardım programları, proje ve programlar aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır. Kurban, adak, vb. programlar haricinde düzenli olarak yürütülen sosyal yardım programlarımız ise aşağıdaki gibidir;

Asgari Geçim Desteği Yardımı
İhtiyaç sahibi ailelerin karşılamakta güçlük çektikleri temel ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla yapılan yardımlardır. 

Gıda Yardımı
İhtiyaç sahiplerinin temel beslenme ve gıda malzemesi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yapılan yardımlardır.

Doğum Yardımı
Yeni doğan bebeklerin ve annelerinin doğum sonrası temel ihtiyaçlarının karşılanması için yapılan nakdi yardımlardır.

Giyim Yardımı
İhtiyaç sahiplerinin giyim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yapılan yardımlardır.

Afet Ve Acil Durum Yardımı
Ulusal ve yerel düzeyde, afet ve acil durum hallerinden etkilenen kişi ve gruplara yönelik yapılan yardımlardır.

Barınma Yardımı
İhtiyaç sahiplerinin daimi olarak ikamet ettiği ve oturulamayacak derecede kötü durumda olan evlerinin fiziksel durumlarının iyileştirilmesi ve konuttaki yaşam kalitelerinin yükseltilmesi amacıyla yapılan yardımlardır.

Eğitim Yardımı
İhtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimine devam edebilmeleri ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla karşılıksız yapılan yardımlardır.

Sağlık Yardımı
Hastaların ödeme güçlerini aşan ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmayan veya bir kısmı karşılanan ilaç, tıbbi malzeme ve tedavi giderlerinin karşılanmasına destek olmak amacıyla yapılan yardımlardır.

Engelli Veya Tıbbi Araç Ve Cihaz Yardımı
Sağlık raporuyla bir cihaz/araç kullanması uygun görülen ve ihtiyaç sahibi olduğu belgelenen kişilerin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmayan veya bir kısmı karşılanan ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yapılan yardımlardır.

Aşevi Yardımı
İhtiyaç sahiplerinin günlük sıcak yemek ihtiyacının karşılanması amacıyla yapılan yardımlardır.

Ramazan Ayı Yardımı
İhtiyaç sahiplerinin temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Ramazan ayında yapılan yardımlardır.

Geçici Konaklama Ve Yol Yardımı
Refakat, tedavi, eğitim vb. sebeplerle zorunlu olarak ikamet ettikleri şehir dışında belirli bir süre bulunmaları gereken ihtiyaç sahibi aile veya bireylere yapılan yardımlardır.

Bağışçı Yardımları
Yaşlı gayrimenkul bağışçılarının ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla gerçekleştirilen yardımlardır.

Diğer Yardımlar
Herhangi bir sosyal yardım programı kapsamına girmeyen ancak ihtiyaç tespiti sonucunda tespit edilen yardımlardır.TÜRK KIZILAY SOSYAL HİZMET KURULUŞLARI


 
  • Aşevleri: Türkiye genelinde Şube Başkanlıklarına bağlı hizmet veren aşevleri, başvuruda bulunan ihtiyaç sahiplerine ya da şube tarafından belirlenen ihtiyaç sahiplerine hizmet vermektedir. Pandemi süreci sebebiyle aşevlerinde hazırlanan yemekler evlere dağıtılmaktadır.
  • Huzurevleri: Akçakoca, Edremit ve Zeynep- Nedim Oyvar (İstanbul) olmak üzere üç huzurevimiz hizmet vermektedir.
  • Öğrenci Yurtları: Edirne, Bursa, Bandırma, Erzurum, İskenderun Şubelerine bağlı hizmet veren 5 öğrenci yurdumuz bulunmaktadır.
  • Butik ve Sosyal Marketler: Şubeye başvuruda bulunan vatandaşların ihtiyaç sahibi olma durumlarının belirlenmesi ile giyim ve yiyecek ihtiyaçlarının karşılandığı 64 butik, 6 sosyal market bulunmaktadır.
  • Şefkatevi: Sivas Şarkışla’da bulunan sosyal hizmet kuruluşu kimsesiz, barınma ihtiyacı bulunan kişilere hizmet vermektedir.
  • Özel eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi: Kızılay Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezimiz Erzincan Şubeye bağlı hizmet vermektedir. Merkezde; zihinsel engelli, bedensel engelli, otizm, down sendromlu, özel öğrenme güçlüğü olan, dil konuşma bozuklukları yaşayan bireylere kendi alanlarında uzman kadro tarafından Erzincan Valiliği Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünün vermiş olduğu özel eğitim ve değerlendirme kurulu destek eğitim raporu ile bireylerin öncelikli ihtiyaçları doğrultusunda hizmet verilmektedir.
PAYLAŞ: